Keijenborg geeft het goede voorbeeld

  9 maart 2022

Het verkiezingsprogramma van de VVD voor Bronckhorst draait om woningbouw en investeren in de dorpen. De Keijenborg geeft het goede voorbeeld. Er zijn al veel bouwplannen ingediend voor nieuwe woningen en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe sportaccommodatie. Ook het initiatief daarvoor kwam uit het dorp. Met duidelijke afspraken n over de gemeentelijke bijdrage en de opbrengst van woningbouw op de locatie van de huidige tennisvelden en gymzaal, kan het project worden uitgevoerd.

De VVD pleit in het verkiezingsprogramma voor een grotere investeringsagenda om initiatieven in alle dorpen en buurtschappen mogelijk te maken. Het voorbeeld van de Keijenborg is daarvoor een belangrijke inspiratiebron. Het plan voor de sportaccommodatie komt voort uit een enquête van de dorpsraad en de verenigingen die duidelijk maakte wat het dorp nodig heeft. In Keijenborg was ook vroegtijdig in beeld gebracht hoeveel vraag er is naar woningen. Dat heeft de gemeente geholpen om het woonbeleid te veranderen.

De VVD wil hier de komende jaren verder mee. In alle 44 dorpen en buurtschappen kunnen meer woningen worden gebouwd. Ook op voormalige boerenerven mogen woningen worden gebouwd. De VVD wil zo minstens 2.500 woningen extra in Bronckhorst in 2030. Voor investeringen in sport, onderwijs en de centra van de dorpen en buurtschappen wil de VVD de investeringsagenda ophogen met €20 mln. naar €60 mln.