Mooi plan voor Vitale Kernen Zelhem

  7 maart 2022

De VVD is onder de indruk van het plan voor de Vitale Kern Zelhem. Kandidaatraadslid Gerbert Tiecken bracht 18 februari een bezoek aan de presentatie van de plannen in de Lambertikerk: “Het is een goed doordacht plan om het dorp toekomstbestendig te maken. Ik vind het knap hoe de werkgroep ervoor wil zorgen dat het in Zelhem aantrekkelijk blijft voor inwoners en ondernemers.”

In het plan wordt aangegeven wat de gewenste voorzieningen zijn voor het centrum van Zelhem, zoals een combinatie van een kulturhus en de kerk voor culturele activiteiten. De verkeersituatie moet veranderd worden voor een logische doorstroming met een grotere veiligheid voor fietsers en oudere voetgangers. Gerbert vindt het een slimme combinatie van projecten die Zelhem ook aantrekkelijker maakt voor dagjesmensen en toeristen, vooral met het horeca gebied rond de markt.

In een gesprek met de leden van de werkgroep Vitale Kernen heeft de VVD zich verder laten bijpraten over de uitvoering van de ambitieuze aanpak. Het zijn mooie plannen die forse investeringen van de gemeente en particuliere initiatiefnemers vergen. Gerbert Tiecken hierover: “De VVD wil dit soort investeringen mogelijk maken door de investeringsagenda op te hogen van €40 mln. naar €60 mln. Dat is mogelijk als we scherp blijven begroten en kritisch kijken naar de uitgaven van de gemeente. Ik vind het slim dat de werkgroep voor Zelhem uitgaat van een uitvoering van projecten in stappen op de korte en middellange termijn. Dat maakt een overzichtelijke besluitvorming door de gemeenteraad mogelijk.”

Gerbert Tiecken Gerbert Tiecken Lees meer