Ondernemerschap in politiek café

 26 februari 2022

Woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein waren de prominente thema’s in het politiek café in Zelhem. Dinsdag 22 februari organiseerden de ondernemersverenigingen B&OZ en IKZelhem een politiek café in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. VVD-lijsttrekker Willem Buunk hield een bevlogen pleidooi voor de uitvoering van woningbouw projecten en de uitbreiding van het bedrijventerrein in Zelhem

“Aan goede plannen is geen gebrek in Zelhem. 250 woningen erbij en 5 hectare nieuw bedrijventerrein zijn zeker nodig, maar komend jaar moeten we vooral zorgen voor de uitvoering. De gemeentelijke organisatie zullen we daar volledig op moeten richten” Aldus Buunk. Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om aan nieuwe medewerkers te komen en daarom is extra woningbouw een belangrijke wens van ondernemers.

Het politiek café werd geleid door Gelderlander journalist Erik Hagestein die ook vragen stelde over het ondernemersklimaat. Ondernemerspartij VVD heeft concrete voorstellen in het verkiezingsprogramma, zoals het oprichten van een Ondernemershuis voor startende ondernemers. De VVD roemde de gunstige ligging van Zelhem in de buurt van Doetinchem, de toegang tot snelweg A18 en het Duitse achterland. Veel partijen waren vol lof over de aansprekende plannen van de werkgroep Vitale Kernen voor het centrum van Zelhem. Lijsttrekker Willem Buunk was de enige die ook aangeeft waar het geld voor het project vandaan moet komen. De VVD stelt voor om de investeringsagenda van Bronckhorst op te hogen naar €60 mln. Dat maakt het mogelijk om het centrum van Zelhem de impuls te geven die het verdient. Dat maakt het dorp ook nog aantrekkelijker toeristen. De aanwezige recreatieondernemers gaven aan daar een goede toekomst voor te zien.