ALV3 UITGESTELD

 15 november 2021

Gezien de ontwikkelingen omtrent COVID19 heeft het netwerkbestuur moeten besloten ALV3 van 17 november uit te stellen naar een nog nader te noemen datum. 

U krijgt zsm bericht wanneer en hoe ALV3 zal plaatsvinden.