Zorg in de eigen buurt is het beste

 10 maart 2022

Huisartsenpraktijk Albers en Tanis zit samen met andere huisartsen en zorgverleners in het Gezondheidscentrum Vorden. Centraal in het dorp en midden in de samenleving. Met de combinatie van specialismen kunnen patiënten in de buurt geholpen worden. In gesprek met huisarts Ben Albers zien kandidaatraadslid Daniëlle Rouwen en zorgspecialist in de VVD-fractie Hans Puijk wat de uitdaging is voor de toekomst van de zorg: blijf alle zorg dicht bij de mensen organiseren.

Aanleiding voor het gesprek is de dubbele vergrijzing die Ben Albers ziet in het dorp: zijn patiënten worden ouder en mensen die in de zorg werken ook. Het is een grote uitdaging om voldoende huisartsen en verpleegkundigen te vinden in de Achterhoek. Ben vindt het belangrijk dat we de zorg in de buurt kunnen blijven regelen. Hij is er trots op dat hem dat met zijn collega’s en met andere zorgorganisaties in Vorden en omgeving goed lukt.

Over mensen met dementie wordt voortdurend overlegd door de huisartsen, de praktijkondersteuner en thuiszorg om te bepalen of de zorg nog passend is. Als de dementie verergert komt het moeilijkste moment voor de patiënt en voor de familie, namelijk het besluit dat verpleging buitenshuis noodzakelijk wordt. Die keuze wil iedereen zo lang mogelijk uitstellen, maar als het nodig is vaak snel geregeld zijn. Hans Puijk merkt dat de praktijkondersteuner ouderenzorg cruciaal is: “Het is mooi om te zien hoe ze er in Vorden in slagen om de patiënten allemaal goed te volgen in hun ontwikkeling. Je ziet hoe belangrijk het is dat zorginstellingen klaar staan om iemand op te vangen als de huisarts en praktijkondersteuner en de thuiszorg aangeven dat een patiënt intensieve zorg elders nodig heeft.”

Ben Albers ziet dat er voldoende plekken voor ouderenzorg in Vorden zijn. Hij is wel bezorgd over de ontwikkeling rond de ziekenhuizen. Het Gelre Ziekenhuis in Zutphen is belangrijk voor Vorden. De nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis is nog steeds niet rond. En SKB in Winterswijk wankelt. Hans Puijk deelt zijn zorg: “Je ziet dat het belangrijk is dat er stevige ziekenhuiszorg in de Achterhoek blijft. De toekomst van drie ziekenhuizen is onzeker. Als we niet uitkijken dan zijn we voor de ziekenhuiszorg straks aangewezen op Deventer, Enschede en Arnhem. Dat is gewoon te ver weg.”

Het grootste knelpunt op dit moment zit bij de mensen die werken in de zorg. Ben zet zich in als opleider voor huisartsen en haalt met zijn collega’s een zo groot mogelijk deel van de opleiding naar de Achterhoek en Vorden. Huisartsen in opleiding ervaren dan zelf hoe fijn het is om te werken in deze omgeving, vaak studenten die zelf uit de regio komen. Dat gaat heel goed, maar hij waarschuwt voor het gebrek aan huizen voor verpleegkundigen en jonge huisartsen. Daniëlle Rouwen herkent dat: “Ik zie ook in mijn vriendenkring dat het hard nodig is om meer huizen te bouwen. Het is zo belangrijk dat jonge mensen iets kunnen kopen als ze hier willen blijven of als ze hier willen terugkomen na hun opleiding. Daar moeten we dus echt snel verder mee.”