Oud Hoofd Openbare Werken Gemeente Bronckhorst.

Jarenlang bestuurlijk actief in diverse verenigingen.

O.a. Provinciaal voorzitter IVN, Consul ANWB, Voorzitter Schutterij EMM, Raadslid enz.

Mijn drijfveer om mij in te zetten voor het Waterschap is, te werken aan een gezond financieel beleid m.b.t. de veiligheid, het waterbeheer en een evenwicht tussen landbouw en natuurlijke inrichting van de waterschapswerken.

Het verkapt subsidiëren van zaken buiten de taken van het waterschap horen daar niet bij.

In het verleden heb ik graag meegewerkt aan het natuurvriendelijk inrichten van de oevers langs de Oude IJssel en het Anti-verdrogingsproject op het Hengelse Zand.