Altijd werkzaam geweest in het sociaal domein en bestuurlijk actief. Voor de VVD als afdelingsvoorzitter, als PS lid, als AB lid waterschap. Graag doe ik weer mee voor PS en ik zal mij als altijd inzetten voor verbinding.

Mijn belangrijkste drijfveer zal zijn om steeds weer te hameren op de benodigde balans in de meest brede zin tussen investeringen en opbrengsten (hetzij in geld uitgedrukt, hetzij in andere waarden). Kosten en baten moeten inzichtelijk zijn én met elkaar in evenwicht.