Samen aan de Slag

Een Achterhoekse Tweede Kamerkandidaat op een kansrijke plaats

Erik Haverkort uit Eefde/Lochem en natuurlijk Netwerk De Graafschap heeft zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer en staat op de 40e plaats van de kieslijst. Gezien de peilingen een plaats met goede vooruitzichten!

Ons nieuwe verhaal

Nieuwe Keuzes voor een nieuwe tijd.

Het COVID-19 virus trekt een zware tol op onze samenleving, onze gezondheid, onze economie, en ons geduld. Het voelt dan ook enigszins ongemakkelijk om de aandacht nu op de politiek te vestigen, terwijl de samenleving zoveel doorstaat. Toch moeten we als politici juist in moeilijke tijden spreken over problemen en mogelijke oplossingen. 

Er is veel achterstallig onderhoud verricht aan de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de stabiliteit van banken. Dankzij deze hervormingen kunnen we nu kiezen voor een andere aanpak dan tien jaar geleden. In plaats van bezuinigen, kunnen we de economie nu juist stimuleren en het midden- en kleinbedrijf, zzp’ers en grote bedrijven met veel werknemers helpen door deze moeilijke tijd te komen.

Daarbij stellen we onszelf drie vragen: waar staan we voor, hoe blijven we rechtvaardig en hoe blijven we beschermd? Vrijheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid vormen hierbij de leidende waarden.

De VVD wil dit bereiken met niet per se een grote overheid, maar wel een overheid die levert en sterk genoeg is om veiligheid en zekerheid te bieden. Dan richten we verenigingen of een politieke partij op, kunnen we als senioren via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk een actieve rol in de samenleving blijven vervullen, beginnen we een bedrijf of kunnen we werk doen dat niet alleen geld oplevert, maar ook zinvol is. Die kracht van onszelf, ondersteund door een overheid die zorgt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

 We kiezen voor een verantwoordelijke stijl van politiek bedrijven. Elkaar niet aanvallen, maar compromissen sluiten. Niet ingraven in het eigen gelijk, maar oog hebben voor elkaars zorgen en belangen. En vooral kijken naar wat werkt.