Ze komt zelf niet van een boerderij maar het boerenleven past Vivienne Huetink-van Breugel als een handschoen. Dat is ook logisch na een studie veeteelt in Wageningen. Inmiddels woont ze al bijna 20 jaar op boerderij de Halve Welle in het buitengebied van het stadje Bronkhorst. Met haar man Jasper heeft ze een melkveehouderijbedrijf. Ze heeft jaren in het bedrijfsleven gewerkt, met name in de veevoerindustrie, maar is nu volledig op het familiebedrijf werkzaam. Daar is ze verantwoordelijk voor het jongvee en de boekhouding. En ze maakt serieus werk van samenwerking met het bedrijfsleven en met hogescholen om op het eigen bedrijf onderzoek te doen. Vivienne vindt dat belangrijk voor de agrarische sector: “In mijn studie en werk heb ik veel kennis opgedaan de ontwikkelingen die nodig zijn in de landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat we daar in de dagelijkse praktijk op ons bedrijf aan moeten werken. Dat vind ik zo mooi aan deze streek, waar ik bijna al onze collega’s bezig zie nieuwe ontwikkelingen op het eigen boerenbedrijf. En vaak werken ze samen met studenten of onderzoekers.”

Vivienne wil zich daarom ook inzetten voor de lokale politiek: “Vroeger zaten er altijd wel een paar boeren in de gemeenteraad, maar dat zie je nu eigenlijk niet meer. We leven in een complexe wereld met veranderde inzichten over de rol van de landbouw en over het behoud van ons mooie landschap en de natuur. Daar wil ik graag over meedenken. Ik vind dat de gemeente moet uitstralen dat er ruimte is voor agrarische bedrijven in Bronckhorst.”

De toekomst van de landbouw is niet het enige onderwerp waar Vivienne werk van wil maken. Ook het onderwijs heeft haar interesse. Haar twee zonen van 11 en 12 jaar zitten op de Pannevogel in Steenderen en het Kompaan college in Zutphen. Vivienne heeft daar ruim 6 jaar in de medezeggenschapsraad van de Pannevogel gezeten: “Het viel mij op dat er voornamelijk aandacht is voor de daling van het aantal leerlingen. Het lijkt mij logischer dat we ons richten op de kwaliteit van het onderwijs en uitstralen dat we hele goeie scholen hebben waar plaats is voor kinderen. Dat is belangrijk in een tijd waarin bedrijven in de hele Achterhoek op zoek zijn naar nieuwe medewerkers en mensen graag willen wonen in Bronckhorst.”

Vivienne is in het verleden actief geweest in de lokale VVD als bestuurslid, toen de gemeente Bronckhorst gevormd werd. Nu heeft ze zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze wil weer betrokken zijn bij de lokale politiek, maar nog niet direct verkiesbaar zijn omdat het druk is op het eigen bedrijf. Ze vindt heeft er veel zin in om met het team van de VVD campagne te voeren en straks mee te denken met de nieuwe fractie.

Vivienne's spotje Lees meer