Actualiteiten

Collegeprogramma Bronckhorst dichtbij 2014 - 2018

 23 januari 2015

De komende raadsvergadering staat het collegeprogramma op de agenda. Hierin staan de prioriteiten van het college voor de periode 2014-2018, met de verwachte financiële consequenties en de voorgestelde dekking. De raad wordt gevraagd het collegeprogramma inhoudelijk en financieel te ondersteunen.

Lees meer
Actualiteiten

De VVD fractie stemt programmabegroting af

 26 november 2014

De VVD stemt de programmabegroting af!

Lees meer
Actualiteiten

Nieuws uit de fractie.

 20 oktober 2014

Met het vertrek van twee leden is de samenstelling van de VVD fractie veranderd.

Lees meer
Actualiteiten

Een nieuw gezicht

 24 juli 2014

Per 1 juli 2014 is J (Jan) Huitema zittend Europarlementariër voor de VVD. Hij bezet een van de drie zetels die de VVD heeft weten te veroveren. Jan werd met 26.031 voorkeurstemmen gekozen. Hij vindt dat een grote eer en dankt iedereen voor de geboden steun en hulp. Wij wensen hem veel succes!

Lees meer
Actualiteiten

Contributies

 24 juli 2014

De VVD is voor haar werk voor een groot deel afhankelijk van de contributie van haar leden. Ook de lokale afdelingen maken kosten voor de door hun ontplooide activiteiten. Het is daarom van belang dat uw bijdrage op tijd, dat wil zeggen in de maand januari, wordt ontvangen. Wanneer een ieder daaraan voldoet, kan op een verantwoorde wijze een begroting worden opgesteld voor het komende jaar. We weten dan waar we aan toe zijn. Er worden immers, ook ten behoeve van de leden die in gebreke zijn gebleven, wel kosten gemaakt.

Lees meer
Actualiteiten

Burgemeester Aalderink koninklijk onderscheiden.

 23 juli 2014

Op 10 juli van dit jaar, is Henk Aalderink, lid van de VVD en burgemeester van de gemeente Bronckhorst , door de heer Cornielje, Commissaris van de Koning op het gemeentehuis in Hengelo  koninklijk onderscheiden. De heer Aalderink werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau als dank voor de wijze waarop hij zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt. 

Lees meer
Actualiteiten

Minder belasting = méér voor U

 18 maart 2014

De VVD realiseert zich dat elke Euro die door de gemeente wordt uitgegeven geen gratis geld is. Dit geld is belastinggeld, geld waar u hard voor heeft gewerkt. Daarom vragen we ons telkens af, of een uitgave wel nodig is en of het niet minder kan.

Lees meer
1 2 >>
Vrijheid
VVD Bronckhorst Kalender
17 feb 2015

Fractievergadering

Gemeentehuis vergaderruimte "Kruis" Lees meer
 
17 mrt 2015

Fractievergadering

Gemeentehuis vergaderruimte "Kruis" Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht
VVD Bronckhorst Twitter