Stellingen voor de verkiezingen

Hieronder treft U stellingen uit de verkiezingsberichten van het Contact en het standpunt van de VVD daarop