Fractie

Dienstbaarheid aan de inwoners is smeerolie voor vooruitgang

  2 mei 2023

De VVD heeft als een van de speerpunten een dienstbare gemeentelijke organisatie. Belangrijk is hierbij dat initiatieven van de inwoners positief worden benaderd en er daadwerkelijk geholpen wordt de uitvoering van de initiatieven op een zo passend mogelijke wijze te realiseren. In veel gevallen gaat het goed en helpt de gemeente mee om het initiatief te realiseren, maar er zijn ook veel geluiden van waar het niet zo goed gaat, met name als het kleinere zaken betreft en daar is verbetering nodig vindt de VVD.    

Lees meer
Fractie

Nieuw VVD Commissielid

 28 april 2023

Tijdens de raadsvergadering van 20 april j.l. is Erik Nijhoff geinstalleerd als commissielid voor de VVD Bronckhorst. Erik was tijdens de vorige raadsperiode ook al commissielid.  We zijn blij met deze deskundige aanvulling van onze fractie en wensen Erik veel succes en plezier in deze raadsperiode!!

Lees meer
Fractie

VVD Bronckhorst kritisch op “gebiedsaanpak Dorpsstraat Laag-Keppel”

 19 april 2023

De Dorpsstraat in Laag-Keppel is momenteel tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bovendien is de Barlhammerweg tussen Laag-Keppel en Doetinchem permanent afgesloten. De VVD Bronckhorst staat kritisch in dit dossier. Wat de VVD betreft zou structureel een nieuwe rondweg in het gebied Laag-Keppel veruit de beste optie zijn, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Lees meer
Fractie

Woningbouwcriteria Bronckhorst

 17 april 2023

Tijdens de politieke tafel op 23 maart jl. werd gesproken over de dilemma’s die we nu tegenkomen om woningbouwinitiatieven te beoordelen. Om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners die in Bronckhorst willen bouwen/wonen moeten deze criteria worden aangepast.

Lees meer
Fractie

Regenboog(zebra)pad Bronckhorst

 17 april 2023

Bij de raadsvergadering van 30 maart jl heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen om het college te verzoeken een regenboog(zebra)pad aan te leggen in Bronckhorst, te beginnen in Vorden.

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 >>