Fractie

Unieke muntschat in Bronkhorst herinnert aan tijden van belegering

 13 maart 2022

Van dag tot dag volgen we met ontzetting de gevolgen van de Russische invasie voor de inwoners van belegerde steden in de Oekraïne. Het is voor ons onvoorstelbaar, omdat we al tachtig jaar in vrede leven. Die vrijheid kenden de inwoners van Bronkhorst vierhonderd jaar geleden niet. Zij leefden midden in een tachtigjarige oorlog. En precies vierhonderd jaar geleden vreesden de inwoners van het stadje voor een invasie door Spaanse troepen vanuit de vesting Groenlo. De bewoners van het stadsboerderijtje aan Bovenstraat 10 verstopten hun spaargeld in de muur naast de schouw. Een unieke 17e-eeuwse muntschat die nu gevonden is en die tentoongesteld zal worden in het museum in Zutphen.

Lees meer
Fractie

Willem Buunk (VVD): “Ik vind het belangrijk om startende ondernemers en ZZP-ers optimaal te ondersteunen.

 13 maart 2022

HIER Achterhoek is een prachtige plek in Zelhem waar zzp-ers en startende ondernemers werkruimte kunnen gebruiken. Onder de noemer “Frisse kijk op ondernemen” organiseert HIER ook bijeenkomsten voor kleine zelfstandigen om op een gemoedelijke manier met elkaar te sparren. Op 9 maart deden twaalf ondernemers mee aan een brainstormsessie met economie wethouder en VVD-lijsttrekker Willem Buunk. Het leverde bruikbare ideeën op: benut plekken voor ontmoeting zoals HIER en andere locaties, organiseer onderling contact tussen ondernemers en biedt praktische tips voor een zakelijk gezonde start.

Lees meer
Fractie

VVDers helpen bij het opknappen van een tuin

 21 februari 2022

Afgelopen zaterdag hebben 3 vrijwilligers uit de VVD via de stichting Present geholpen om de tuin van een inwoner van Bronckhorst weer op orde te maken.

Lees meer
Fractie

Bronckhorst twee keer zo mooi

  4 februari 2022

Bronckhorst twee keer zo mooi, dat is de titel van de nieuwe omgevingsvisie. Daarmee legt het gemeentebestuur een duidelijke ambitie neer voor de toekomst van ons gebied in 2035. In de commissievergadering van 10 februari heeft de VVD-fractie aangegeven enthousiast te zijn over het nieuwe beleidskader. Woordvoerder Thea Lusink: “Dit is een visie waar de afgelopen jaren met veel passie aan is gewerkt. De ambtelijke organisatie heeft met vele inwoners en belanghebbenden gesproken en gebruik gemaakt van hun waardevolle inbreng. We hebben als raadsleden in de raadswerkgroep constructief samengewerkt. En onze wethouder Willem Buunk heeft ervoor gezorgd dat al die inzichten in een duidelijk verhaal voor Bronckhorst zijn vertaald.”

Lees meer
Fractie

Willem Buunk bij Omroep Gelderland over inspelen op krapte arbeidsmarkt

 27 januari 2022

Bedrijven moeten goed inspelen op de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. De Achterhoek Monitor 2022 laat zien dat er regionaal jaarlijks 1450 vacature niet ingevuld kunnen worden. VVD wethouder Willem Buunk van Bronckhorst is in de regio trekker van de Achterhoek Monitor. Hij vertaalt de zorgwekkende cijfers naar mogelijkheden voor actie: “Bronckhorst en andere gemeenten moeten natuurlijk ruimte maken voor woningbouw voor nieuwe medewerkers en hun gezinnen. Maar ook bedrijven kunnen iets doen. Zij zouden beter gebruik moeten maken van deskundigheid op het gebied van personeelszaken.”

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>