Fractie

VVD wil minimaal 2.500 extra woningen in Bronckhorst

 15 november 2021

Recente onderzoeken wijzen najaar 2021 in dezelfde richting: er is een hoge waardering voor en een grote vraag naar wonen in Bronckhorst. Inwoners en ondernemers geven Bronckhorst een rapportcijfer 8 als gevraagd wordt naar hun tevredenheid voor de woon- en leefomgeving. De spanning op de woningmarkt neemt toe als gekeken wordt naar de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een groeiend aantal banen in de Achterhoek waarvoor geen medewerkers in de regio beschikbaar zijn. Het is reëel om te verwachten dat de huidige trend van de trek van mensen naar de Achterhoek zich doorzet. De VVD wil daarom dat er in Bronckhorst minimaal 2.500 woningen bijkomen tot 2030.

Lees meer
Fractie

Programmabegroting 2022-2025

 12 november 2021

De programmabegroting geeft de verwachte uitgaven, inkomsten en de plannen weer van de gemeente Bronckhorst voor de komende 4 jaar. Deze is besproken in de raadsvergadering van 11 november 2021. De VVD constateert dat veel van haar voorgestelde beleid voor de huidige collegeperiode is gerealiseerd danwel in ontwikkeling is, maar vraagt meer aandacht voor vlotte daadwerkelijke uitvoering.

Lees meer
Fractie

Gezonde financiƫn, investeren in de toekomst

 11 oktober 2021

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de gemeente de financiën goed op orde houdt. Ondanks stijgende kosten van de zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma in beleid om te zetten en om voor de uitvoering ook het geld beschikbaar te stellen.

Lees meer
Fractie

Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

Lees meer
Fractie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 >>