Uitdagingen en kansen halverwege 2024

 26 mei 2024

Zo halverwege de gemeenteraadsperiode 2022/2026 én het jaar 2024, breekt een spannende tijd aan voor Bronckhorst. De komende maanden beloven cruciaal te worden met belangrijke besluiten die ons allen raken – van lokale ondernemers tot inwoners en van verenigingen tot organisaties.

Energietransitie: In juli staat het raadsvoorstel over de energiemix van Bronckhorst op de agenda. Een keuze die niet alleen onze milieuvoetafdruk zal beïnvloeden, maar ook de lokale economie en onze gemeenschap voor decennia zal vormgeven.

Sport en duurzaamheid hand in hand We kijken naar het verduurzamen van onze sporthallen – een investering in gezondheid en duurzaamheid. En voor de zomer presenteert het college de uitkomsten die zullen bijdragen aan betere sport-, leefbaarheids- en vitaliteitsplannen in onze kernen.

Wonen: snel, slim en flexibel De VVD zet zich in voor snellere, simpeler procedures en meer flexibiliteit in zowel kernen als het buitengebied, voor de VVD een continu aandachtspunt.

Ondernemerschap stimuleren We verkennen mogelijkheden voor het verbeteren en uitbreiden van bedrijfsterreinen om zo onze lokale economie te versterken.

Begroting 2025-2028 In juli discussiëren we over de meerjarenbegroting, met de uitdaging om zowel voor 2025 als de daaropvolgende jaren een sluitende en acceptabele begroting te presenteren.

Opvang vluchtelingen, statushouders en Oekrainers: VVD Bronckhorst staat open voor een fatsoenlijke opvang en neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Het is belangrijk hier goede en duidelijke afspraken over te maken, zodat ook onze inwoners weten waar zij aan toe zijn.

Nieuwe burgemeester: De benoeming van onze nieuwe burgemeester staat begin 2025 op de agenda.

Samen met jullie, onze betrokken inwoners en ondernemers, zet de VVD zich in voor een Bronckhorst waar we trots op kunnen zijn. Laten we deze uitdagingen als kansen zien om onze gemeenschap nog sterker en veerkrachtiger te maken.