Lokale Commissie

Bericht van het Netwerk

 20 december 2020

Onlangs heeft Bart van der Meij via een emailbericht aan de leden aangegeven zijn functie als voorzitter van Netwerk De Graafschap neer te leggen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door Bas van der Veen. Als U doorklikt vindt U de brief die Bas namens het Netwerkbestuur afgelopen week per email heeft verzonden.

Lees meer
Lokale Commissie

Erik Haverkort uit Eefde/Lochem kandidaat voor 2e Kamer Verkiezing

 20 december 2020

Erik Haverkort, de VVD fractievoorzitter in Lochem, is als 40ste geplaatst op de voorlopige kieslijst voor de Tweede Kamer! Een kandidaat niet alleen uit de Achterhoek, maar zelfs uit ons eigen netwerk De Graafschap. Erik heeft zich niet alleen zeer actief getoond voor de VVD in Lochem, maar heeft ook voor de VVD in de Achterhoek als geheel een waardevolle en stimulerende inbreng. De besturen van de Lokale Netwerken Achterhoek, Oost Achterhoek en De Graafschap zijn zeer verheugd met de kandidatuur van Erik. Dit is de kans om de Achterhoekse stem in Den Haag te laten horen, maar dat gaat niet vanzelf. Uw steun is onontbeerlijk. Als eerste stap helpt het om Erik zo hoog mogelijk op de kandidatenlijst te krijgen, dus maak 1 minuut vrij om de ledenraadpleging in te vullen! Houd Erik in de gaten: de campagne gaat binnenkort van start.

Lees meer
Lokale Commissie

Blik op Vooruit

  7 december 2020

Voor bijna iedereen is 2020 een jaar geweest met up en downs. Velen waren blij dat ze gezond zijn gebleven, en anderen dat ze hersteld zijn van Corona. Weer anderen hebben een dierbare verloren of zijn nog bezig met het herstel. Maar iedereen snakt naar het nieuwe jaar 2021, waarvan iedereen hoopt dat wij snel de corona crisis achter ons kunnen laten en wij ons vertrouwde leven weer kunnen oppakken en volop kunnen genieten van al het moois dat onze fantastische gemeente Bronckhorst te bieden heeft. Voor de een zal dit het deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zijn, voor de ander gaan naar de horeca, een festival of een van de andere vele evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. VVD Fractie Bronckhorst (op foto uit 2019) hoopt dat iedereen ondanks de moeilijke periode waarin we ons bevinden, toch mooie, fijne en gezellige feestdagen kan vieren en wenst alle inwoners van Bronckhorst een gezond 2021 toe.  

Lees meer
Lokale Commissie

CDA en VVD amendement Plussenbeleid haalt het niet

 30 november 2020

Het amendement van CDA en  VVD om de extra investeringen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bij uitbreiding van niet grondgebonden landbouw (de plus-investering) te beperken tot min. €15 per m 2  heeft het niet gehaald. De overige partijen hebben ingestemd met het voorstel van het College om de plus-investering op min. €20 per m 2  te stellen. De Provincie biedt ruimte aan de gemeentes om een bedrag tussen €15-20 vast te stellen. Terwijl andere Achterhoekse gemeenten kiezen voor €15 gaat Bronckhorst dus voor het maximale bedrag.

Lees meer
Lokale Commissie

Het Plantenbos

 15 november 2020

Staatsbosbeheer stoot het Plantenbos in Steenderen af. De VVD juicht het toe dat het Gemeentebestuur ingesprongen is om het Plantenbos in zijn huidige beheervorm te behouden.

Lees meer
Lokale Commissie

Bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES)

  5 november 2020

Vanuit het landelijk vastgestelde klimaatakkoord wordt verwacht dat vanaf 2050 in de regio's in Nederland 35 TWh per jaar grootschalige duurzame energie zal worden opgewekt door middel van windturbines  en zonnevelden. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (de RES). Er kan op de Noordzee namelijk onvoldoende windenergiecapaciteit opgesteld worden om aan de totale behoefte te voldoen. De regio Achterhoek heeft zich bereid verklaard om 1,35 TWh aan het totaal van 35 TWh bij te dragen. Dit staat los van de kleinschaliger opwekking, zoals zon op dak, aardwarmte, overige energiebronnen  en de noodzakelijke besparingsmaatregelen. Dat blijft onverminderd nodig. Van Bronckhorst mag verwacht worden dat zij een fair aandeel in de 1,35 TWh neemt en niet de andere Achterhoekse gemeenten de kastanjes uit het vuur laat nemen.

Lees meer
Lokale Commissie

Programmabegroting 2021-2024

 25 oktober 2020

Op 28 oktober wordt in de commissievergadering de Programmabegroting 2021-2024 besproken ter voorbereiding van de raadsvergadering van 5 november, waarin er verder over gedebatteerd en gestemd wordt. De Perspectiefnota, goedgekeurd afgelopen juli geeft de langere termijnplannen weer. Daarin zijn investeringen, gebruikmakend van de grote algemene reserve van de gemeente Bronckhorst, opgenomen, zoals investeringen in de vitale kernen, in de nieuwe MBO school in Vorden, in sportaccomodaties enz. De Programmabegroting kijkt naar de jaarlijks terugkerende lopende zaken, zoals sociaal domein, onderhoud van wegen en groenvoorzieningen en bouw- en woningtoezicht plus het deel van de extra investeringen dat betrekking heeft op het komende jaar. 

Lees meer
Lokale Commissie

Verslag Werkbezoek aan De Marke

  4 oktober 2020

Op 25 september bracht een door corona klein gehouden gezelschap een bezoek aan het nieuwe coöperatieve innovatiecentrum De Marke in het buitengebied van Hengelo. Hier wordt o.a. geexperimenteerd met de aanpak van verdroging door ondergrondse bevloeiing en het telen van andere gewassen zoals Sorghum in plaats van mais. Hierbij hoort ook het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.  

Lees meer
Lokale Commissie

Werkbezoek De Marke

 16 september 2020

In deze lastige tijd van Corona blijft de VVD in contact met inwoners en ondernemers in Bronckhorst. Onder andere over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Op vrijdagmiddag 25 september a.s. is een werkbezoek gepland op agro-innovatiecentrum de Marke in Hengelo Gld.

Lees meer
Lokale Commissie

De Overkant, Onze Achterhoek

  8 september 2020

Suzan & Freek brengen in hun nieuwe single (opgenomen samen met Snelle) een regelrechte ode aan de Achterhoek. Wat een heerlijk nummer en wat bezingen ze op prachtige manier hun liefde voor hun geboortestreek! Toch bevat de tekst ook enkele misverstanden.

Lees meer
VVD fractie Nov 2019
VVD Bronckhorst Kalender
27 jan 2021

ALV Netwerk De Graafschap

Digitaal?

Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht
VVD Bronckhorst Twitter