Lokale Commissie

VVD wil dat er ook voldoende geld beschikbaar is voor latere investeringen!

 31 oktober 2023

Op 9 november behandelt de raad de programmabegroting 2024-2027. Hierin zijn de investeringsplannen opgenomen voor ca 40 miljoen euro voor sport & leefbaarheid, onderwijs, kunst & cultuur en economie. Een belangrijk deel van de opgebouwde reserves wordt hiervoor gebruikt. De VVD is ook voor investeren in de toekomst van Bronckhorst, maar ziet graag dat er ook structureel gespaard wordt voor de periode na 2027. Het college vindt dit niet nodig en gaat uit van zonnige jaren na 2027, terwijl donkere wolken verwacht kunnen worden. 

Lees meer
Lokale Commissie

Erik Haverkort VVD Tweede Kamer kandidaat voor de Achterhoek

 24 oktober 2023

Op 22 november zijn de verkiezingen en ik ben met veel trots en plezier wederom verkiesbaar. Het programma ligt er, de komende weken zal de aandacht voor de campagne in debatten en op TV alleen maar meer toenemen en Nederland zal met spanning uitzien naar de uitslag. Ik ook.

Lees meer
Lokale Commissie

De VVD luistert graag naar uw mening

  9 oktober 2023

Nog nooit heeft een college van de gemeente Bronckhorst zoveel geld willen uitgeven als nu bij de komende politieke avonden en raadsvergadering door de raad wordt besproken. En ondanks dit enorme bedrag zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waaraan dit besteed wordt. De wensenlijst vanuit de gemeenschap ligt miljoenen hoger. De definitieve besluitvorming hierover geeft richting en vorm aan de woon- en leefomgeving en raakt ons allemaal.  Daarom vragen we u als betrokken inwoner van de gemeente Bronckhorst, om samen met onze VVD fractie actief mee te denken, te discussiëren en focus aan te brengen op voor u belangrijke thema’s.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD in gesprek over de landbouw

 20 juli 2023

Onlangs werd het nieuwe college van de provincie Gelderland beëdigd, met daarin de VVD vertegenwoordigd. De VVD is blij met het coalitieakkoord. De Gelderse aanpak mbt stikstof en natuurherstel komt er helder in terug. Reden voor de VVD Bronckhorst om bij te praten over hoe het landbouwbeleid in onze provincie vorm krijgt.

Lees meer
Lokale Commissie

Dienstbaarheid aan de inwoners is smeerolie voor vooruitgang

  2 mei 2023

De VVD heeft als een van de speerpunten een dienstbare gemeentelijke organisatie. Belangrijk is hierbij dat initiatieven van de inwoners positief worden benaderd en er daadwerkelijk geholpen wordt de uitvoering van de initiatieven op een zo passend mogelijke wijze te realiseren. In veel gevallen gaat het goed en helpt de gemeente mee om het initiatief te realiseren, maar er zijn ook veel geluiden van waar het niet zo goed gaat, met name als het kleinere zaken betreft en daar is verbetering nodig vindt de VVD.    

Lees meer
Lokale Commissie

Nieuw VVD Commissielid

 28 april 2023

Tijdens de raadsvergadering van 20 april j.l. is Erik Nijhoff geinstalleerd als commissielid voor de VVD Bronckhorst. Erik was tijdens de vorige raadsperiode ook al commissielid.  We zijn blij met deze deskundige aanvulling van onze fractie en wensen Erik veel succes en plezier in deze raadsperiode!!

Lees meer
Lokale Commissie

VVD Bronckhorst kritisch op “gebiedsaanpak Dorpsstraat Laag-Keppel”

 19 april 2023

De Dorpsstraat in Laag-Keppel is momenteel tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bovendien is de Barlhammerweg tussen Laag-Keppel en Doetinchem permanent afgesloten. De VVD Bronckhorst staat kritisch in dit dossier. Wat de VVD betreft zou structureel een nieuwe rondweg in het gebied Laag-Keppel veruit de beste optie zijn, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Lees meer
Lokale Commissie

Regenboog(zebra)pad Bronckhorst

 17 april 2023

Bij de raadsvergadering van 30 maart jl heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen om het college te verzoeken een regenboog(zebra)pad aan te leggen in Bronckhorst, te beginnen in Vorden.

Lees meer
Lokale Commissie

Woningbouwcriteria Bronckhorst

 17 april 2023

Tijdens de politieke tafel op 23 maart jl. werd gesproken over de dilemma’s die we nu tegenkomen om woningbouwinitiatieven te beoordelen. Om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners die in Bronckhorst willen bouwen/wonen moeten deze criteria worden aangepast.

Lees meer
Lokale Commissie

Met de VVD lokaal, zaken voor elkaar!

 31 maart 2023

Het jaar 2023 is van start gegaan, zo ook het politieke jaar voor onze gemeente. VVD Bronckhorst wenst alle inwoners en ondernemers een gezond en goed jaar 2023. De VVD heeft in 2022 belangrijke bijdragen geleverd op essentiële thema’s;  nieuwe omgevingswet  financieel gezond meerjarenplan  aandacht voor forse woningbouw  (financiële) steun voor inwoners als gevolg van de energiecrisis  investeringen in duurzaamheid door verenigingen en maatschappelijke organisaties  noodzakelijke aandacht voor ondernemers op diverse beleidsterreinen

Lees meer
VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse Lees meer Bronckhorst start campagne rond invoeren 'Ja-sticker' Bronckhorst start campagne rond invoeren 'Ja-sticker' Lees meer VVD Bronckhorst in gesprek over de Gelderse stikstof aanpak. VVD Bronckhorst in gesprek over de Gelderse stikstof aanpak. Lees meer Raadsleden Raadsleden Lees meer Lees meer klik hier voor het verkiezingsprogramma Lees meer
VVD Bronckhorst Kalender Klik hier voor een overzicht
Kijk ook eens op onze Facebook pagina! Kijk ook eens op onze Facebook pagina! Lees meer