Lokale Commissie

Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
Lokale Commissie

Liberale visie op Bronckhorst in 2035

 19 september 2021

Bronckhorst is dit jaar druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente geeft in dit strategische beleidskader een beeld hoe Bronckhorst er in 2035 uit moet zien. De VVD is enthousiast over de inhoudelijke voorbereiding van de visie en vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken worden in de keuzes voor de toekomst. In de “Week van de omgevingsvisie” van 27 september t/m 4 oktober kunnen jong en oud meedoen aan ontwerpateliers, inloopactiviteiten of een bezoek aan een van de stands in de gemeente. De VVD hoopt op een rijke liberale inbreng van inwoners en ondernemers.

Lees meer
Lokale Commissie

Liberale Zomerborrel

  4 juli 2021

De traditionele liberale zomerborrel staat deze keer in het teken van de actuele politiek. Na een (Corona)jaar zonder politieke bijeenkomsten, nodigt de VVD Bronckhorst belangstellenden uit voor een goed gesprek over de actualiteit van de lokale politiek. Donderdag 15 juli a.s., vanaf 19.30 uur in de tuin van Grand Café de Egelantier, Spalstraat 44 Hengelo Gld.

Lees meer
Lokale Commissie

Sport hoog op de agenda

  4 juli 2021

Sport scoort hoge ogen bij de VVD. De gemeente Bronckhorst heeft voor het eerst een samenhangende aanpak voor de sport ontwikkeld: de Sportagenda. Deze Sportagenda stelt heldere prioriteiten voor de investering van 9 miljoen euro in een toekomstbestendig sportlandschap in Bronckhorst. De VVD ziet kansen met deze Sportagenda.

Lees meer
Lokale Commissie

Geen Mega windmolens

 21 juni 2021

Mega windmolens zijn niet inpasbaar in Bronckhorst. Het voorstel voor beleidskaders windenergie maakt dat duidelijk en de VVD is daar tevreden over.

Lees meer
Lokale Commissie

Financieel gezond naar 2022

 21 juni 2021

De VVD is tevreden over de inspanningen die het gemeentebestuur heeft geleverd om Bronckhorst financieel gezond uit de crisis te krijgen.

Lees meer
Lokale Commissie

Gerbert Tiecken nieuw commissielid voor de VVD

 25 mei 2021

Per 22 april 2021 is Gerbert Tiecken benoemt tot commissielid namens de VVD. Gerbert is geboren en getogen in de gemeente Brockhorst. Heeft ruime ervaring in de Uitgeef-/Media business en is zelfstandig ondernemer op het terrein van interim-/advies management. Meer weten? Klik hier

Lees meer
Lokale Commissie

Politiek raakt iedereen

 25 mei 2021

Politiek raakt iedereen, dat maakt het zo interessant. Deze maand wordt staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda van in de gemeenteraad : de nieuwe woonvisie en de uitslag van de PON enquête over windmolens, met als vervolgstap onder welke voorwaarden de gemeente Bronckhorst wel/ niet mee wil werken bij mogelijke plaatsing van windmolens. Onderwerpen, die veel losmaken bij de inwoners van Bronckhorst. Wilt U Uw mening hierover delen, of over andere onderwerpen, dan horen we dat graag!

Lees meer
Lokale Commissie

Marchien Oosterhuis onderscheiden

  3 mei 2021

Ons VVD lid Marchien Oosterhuis-Strating is door de Majesteit onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar haar vele verdiensten en  activiteiten.  Vanaf deze plaats onze bewondering en hartelijke gelukwensen!

Lees meer
VVD fractie Nov 2019
VVD Bronckhorst Kalender
13 okt 2021

ALV-2 Vaststellen verkiezingsprogramma

n.t.b.

In deze vergadering worden de...

Lees meer
 
17 nov 2021

ALV-3 Vaststellen definitieve kandidatenlijst

n.t.b.

Per gemeente zal een ...

Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht
VVD Bronckhorst Twitter