Lokale Commissie

Willem Buunk lijsttrekker voor VVD Bronckhorst

 14 oktober 2021

De VVD in Bronckhorst heeft Willem Buunk benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Sinds de vorige verkiezingen is hij voor de liberalen wethouder in Bronckhorst en verantwoordelijk voor financiën, economische zaken en de vernieuwing van het omgevingsbeleid. Het is zijn ambitie om ook in de volgende periode met de VVD aan het gemeentebestuur deel te nemen om zo te kunnen werken aan een sterk Bronckhorst.

Lees meer
Lokale Commissie

Kandidaatsstellingscommissie aan het werk.

 14 oktober 2021

Namens het Netwerkbestuur is de Kandidaatsstellingscommissie aan het werk gegaan ter voorbereiding van de definitieve selectie van kandidaten en de volgorde op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Lees meer
Lokale Commissie

Gezonde financiƫn, investeren in de toekomst

 11 oktober 2021

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de gemeente de financiën goed op orde houdt. Ondanks stijgende kosten van de zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma in beleid om te zetten en om voor de uitvoering ook het geld beschikbaar te stellen.

Lees meer
Lokale Commissie

Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
Lokale Commissie

Liberale visie op Bronckhorst in 2035

 19 september 2021

Bronckhorst is dit jaar druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente geeft in dit strategische beleidskader een beeld hoe Bronckhorst er in 2035 uit moet zien. De VVD is enthousiast over de inhoudelijke voorbereiding van de visie en vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken worden in de keuzes voor de toekomst. In de “Week van de omgevingsvisie” van 27 september t/m 4 oktober kunnen jong en oud meedoen aan ontwerpateliers, inloopactiviteiten of een bezoek aan een van de stands in de gemeente. De VVD hoopt op een rijke liberale inbreng van inwoners en ondernemers.

Lees meer
Lokale Commissie

Liberale Zomerborrel

  4 juli 2021

De traditionele liberale zomerborrel staat deze keer in het teken van de actuele politiek. Na een (Corona)jaar zonder politieke bijeenkomsten, nodigt de VVD Bronckhorst belangstellenden uit voor een goed gesprek over de actualiteit van de lokale politiek. Donderdag 15 juli a.s., vanaf 19.30 uur in de tuin van Grand Café de Egelantier, Spalstraat 44 Hengelo Gld.

Lees meer
Lokale Commissie

Sport hoog op de agenda

  4 juli 2021

Sport scoort hoge ogen bij de VVD. De gemeente Bronckhorst heeft voor het eerst een samenhangende aanpak voor de sport ontwikkeld: de Sportagenda. Deze Sportagenda stelt heldere prioriteiten voor de investering van 9 miljoen euro in een toekomstbestendig sportlandschap in Bronckhorst. De VVD ziet kansen met deze Sportagenda.

Lees meer
Lokale Commissie

Financieel gezond naar 2022

 21 juni 2021

De VVD is tevreden over de inspanningen die het gemeentebestuur heeft geleverd om Bronckhorst financieel gezond uit de crisis te krijgen.

Lees meer
Lokale Commissie

Geen Mega windmolens

 21 juni 2021

Mega windmolens zijn niet inpasbaar in Bronckhorst. Het voorstel voor beleidskaders windenergie maakt dat duidelijk en de VVD is daar tevreden over.

Lees meer
VVD fractie Nov 2019
VVD Bronckhorst Kalender
01 nov 2021

Kennismakingsborrel met groslijst kandidaten

De Gouden Karper, Hummelo

Op maandagavond  1 november is er van...

Lees meer
 
17 nov 2021

ALV-3 Vaststellen definitieve kandidatenlijst

n.t.b.

Per gemeente zal een ...

Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht
VVD Bronckhorst Twitter