Lokale Commissie

VVD blij met restauratie station Vorden

 30 november 2021

Met een bijdrage van de gemeente Bronckhorst kan station Vorden gerestaureerd worden. De gemeenteraad heeft daar op 25 november mee ingestemd en de VVD is daar superblij mee. Het gebouw staat inmiddels al lang leeg en voor omwonenden en reizigers is het een vervelende plek geworden. Het is bovendien een gemeentelijk monument, waarvan de structuur nu nog intact is en nog gerestaureerd kan worden. Eerdere pogingen om er een nieuwe functie aan te geven zijn mislukt. De VVD is blij dat het dankzij moedige ondernemers en een doortastende aanpak van de gemeente nu toch lukt om het monument te redden. Met Chocolaterie Magdalena krijgt het zelfs een invulling die iets unieks toevoegt aan Vorden.

Lees meer
Lokale Commissie

Nieuwe datum ALV3

 26 november 2021

Als nieuwe datum voor ALV3 is 8 december vastgesteld. De vergadering, waarin de definitieve volgorde van de VVD kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld zal digitaal plaatsvinden. Aanvangstijd is 19:00h. Een vergaderlink zal binnenkort per email worden toegestuurd.

Lees meer
Lokale Commissie

ALV3 UITGESTELD

 15 november 2021

Gezien de ontwikkelingen omtrent COVID19 heeft het netwerkbestuur moeten besloten ALV3 van 17 november uit te stellen naar een nog nader te noemen datum.  U krijgt zsm bericht wanneer en hoe ALV3 zal plaatsvinden.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD wil minimaal 2.500 extra woningen in Bronckhorst

 15 november 2021

Recente onderzoeken wijzen najaar 2021 in dezelfde richting: er is een hoge waardering voor en een grote vraag naar wonen in Bronckhorst. Inwoners en ondernemers geven Bronckhorst een rapportcijfer 8 als gevraagd wordt naar hun tevredenheid voor de woon- en leefomgeving. De spanning op de woningmarkt neemt toe als gekeken wordt naar de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een groeiend aantal banen in de Achterhoek waarvoor geen medewerkers in de regio beschikbaar zijn. Het is reëel om te verwachten dat de huidige trend van de trek van mensen naar de Achterhoek zich doorzet. De VVD wil daarom dat er in Bronckhorst minimaal 2.500 woningen bijkomen tot 2030.

Lees meer
Lokale Commissie

Programmabegroting 2022-2025

 12 november 2021

De programmabegroting geeft de verwachte uitgaven, inkomsten en de plannen weer van de gemeente Bronckhorst voor de komende 4 jaar. Deze is besproken in de raadsvergadering van 11 november 2021. De VVD constateert dat veel van haar voorgestelde beleid voor de huidige collegeperiode is gerealiseerd danwel in ontwikkeling is, maar vraagt meer aandacht voor vlotte daadwerkelijke uitvoering.

Lees meer
Lokale Commissie

Kandidaatsstellingscommissie aan het werk.

 14 oktober 2021

Namens het Netwerkbestuur is de Kandidaatsstellingscommissie aan het werk gegaan ter voorbereiding van de definitieve selectie van kandidaten en de volgorde op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Lees meer
Lokale Commissie

Willem Buunk lijsttrekker voor VVD Bronckhorst

 14 oktober 2021

De VVD in Bronckhorst heeft Willem Buunk benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Sinds de vorige verkiezingen is hij voor de liberalen wethouder in Bronckhorst en verantwoordelijk voor financiën, economische zaken en de vernieuwing van het omgevingsbeleid. Het is zijn ambitie om ook in de volgende periode met de VVD aan het gemeentebestuur deel te nemen om zo te kunnen werken aan een sterk Bronckhorst.

Lees meer
Lokale Commissie

Gezonde financiƫn, investeren in de toekomst

 11 oktober 2021

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de gemeente de financiën goed op orde houdt. Ondanks stijgende kosten van de zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma in beleid om te zetten en om voor de uitvoering ook het geld beschikbaar te stellen.

Lees meer
Lokale Commissie

Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
VVD verkiezingskandidaten voor maart 2022
VVD Bronckhorst Kalender
08 dec 2021

ALV3

Digitaal. Aanvang 19:00h

ALV3, waarin de definitieve kandidatenlijst...

Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht