Lokale Commissie

Dienstbaarheid aan de inwoners is smeerolie voor vooruitgang

  2 mei 2023

De VVD heeft als een van de speerpunten een dienstbare gemeentelijke organisatie. Belangrijk is hierbij dat initiatieven van de inwoners positief worden benaderd en er daadwerkelijk geholpen wordt de uitvoering van de initiatieven op een zo passend mogelijke wijze te realiseren. In veel gevallen gaat het goed en helpt de gemeente mee om het initiatief te realiseren, maar er zijn ook veel geluiden van waar het niet zo goed gaat, met name als het kleinere zaken betreft en daar is verbetering nodig vindt de VVD.    

Lees meer
Lokale Commissie

Nieuw VVD Commissielid

 28 april 2023

Tijdens de raadsvergadering van 20 april j.l. is Erik Nijhoff geinstalleerd als commissielid voor de VVD Bronckhorst. Erik was tijdens de vorige raadsperiode ook al commissielid.  We zijn blij met deze deskundige aanvulling van onze fractie en wensen Erik veel succes en plezier in deze raadsperiode!!

Lees meer
Lokale Commissie

VVD Bronckhorst kritisch op “gebiedsaanpak Dorpsstraat Laag-Keppel”

 19 april 2023

De Dorpsstraat in Laag-Keppel is momenteel tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bovendien is de Barlhammerweg tussen Laag-Keppel en Doetinchem permanent afgesloten. De VVD Bronckhorst staat kritisch in dit dossier. Wat de VVD betreft zou structureel een nieuwe rondweg in het gebied Laag-Keppel veruit de beste optie zijn, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Lees meer
Lokale Commissie

Regenboog(zebra)pad Bronckhorst

 17 april 2023

Bij de raadsvergadering van 30 maart jl heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen om het college te verzoeken een regenboog(zebra)pad aan te leggen in Bronckhorst, te beginnen in Vorden.

Lees meer
Lokale Commissie

Woningbouwcriteria Bronckhorst

 17 april 2023

Tijdens de politieke tafel op 23 maart jl. werd gesproken over de dilemma’s die we nu tegenkomen om woningbouwinitiatieven te beoordelen. Om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners die in Bronckhorst willen bouwen/wonen moeten deze criteria worden aangepast.

Lees meer
Lokale Commissie

Met de VVD lokaal, zaken voor elkaar!

 31 maart 2023

Het jaar 2023 is van start gegaan, zo ook het politieke jaar voor onze gemeente. VVD Bronckhorst wenst alle inwoners en ondernemers een gezond en goed jaar 2023. De VVD heeft in 2022 belangrijke bijdragen geleverd op essentiële thema’s;  nieuwe omgevingswet  financieel gezond meerjarenplan  aandacht voor forse woningbouw  (financiële) steun voor inwoners als gevolg van de energiecrisis  investeringen in duurzaamheid door verenigingen en maatschappelijke organisaties  noodzakelijke aandacht voor ondernemers op diverse beleidsterreinen

Lees meer
Lokale Commissie

VVD lokaal “Trots op de Achterhoek” en Achterhoek Monitor

 31 maart 2023

De VVD Bronckhorst behartigt als lokale liberale partij natuurlijk primair de belangen van inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente, maar is ook actief betrokken bij de Regio Achterhoek. De VVD Bronckhorst is trots op die samenwerking waarin de gemeente Bronckhorst participeert. Middels de Achterhoek Raad, Ambassadeurs en Board zijn er op diverse terreinen de afgelopen jaren successen geboekt voor onze regio; de samenwerking maakt onze regio krachtiger. Diverse thema’s die in gemeentes van belang zijn, kunnen ook in die samenwerking met gebundelde kracht worden ingezet. Talrijke voorbeelden zijn te benoemen; woningbouw, onderwijs, toerisme, economie, innovatie, bedrijvigheid, werkgelegenheid, mobiliteit, bereikbaarheid, energietransitie, veiligheid en uiteraard zorg en gezondheid. Het maakt de Achterhoek tot een van de mooiste regio’s van ons land, hetgeen de VVD trots maakt op het ondernemerschap van onze lokale inwoners en ondernemers. In opdracht van de Achterhoek Board wordt jaarlijks de Achterhoek Monitor gerealiseerd; betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Achterhoek. Die jaarpublicatie (editie ‘22/’23) toont de mooie prestaties van de regio Achterhoek middels een scala aan relevante feiten en cijfers, voorzien van bruikbare duiding; uitermate interessant en relevant voor inwoners en ondernemers. Op de website; https://www.achterhoekmonitor.nl/ is al die informatie openbaar, beschikbaar voor iedereen; van harte aanbevolen.

Lees meer
Lokale Commissie

Beeldvormende avond wonen in Bronckhorst 10-11-2022

 16 december 2022

Een avond, mede georganiseerd op initiatief van de VVD, bestemd voor de raad samen met de afdeling Wonen en RO van de gemeente Bronckhorst. Het gaat er voor de VVD om dat wij als gemeente het uitgangspunt hebben om zoveel mogelijk te voldoen aan woonwensen van onze inwoners. Wij willen snappen waarom dat soms niet lukt en of dat misschien ermee te maken heeft dat onze verruimde woonvisie toch niet voldoende voldoet. Daarnaast waren wij ook benieuwd te horen waar het juist goed gaat!! Die voorbeelden zijn er zeker ook.

Lees meer
Lokale Commissie

VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse

 16 december 2022

De VVD raadsleden, Hans Puijk, Danielle Rouwen, Gerbert Tiecken en Thea Lusink, en VVD commissielid Stefan Beijer zijn op 25 november op werkbezoek geweest bij Kasteel en Landgoed De Wiersse in Vorden. Kasteelbewoners en landgoedbeheerders Aart Jonkers en Marie Catacre hebben de VVD fractie uitgebreid geïnformeerd over het beheren van hun indrukwekkende landgoed.  

Lees meer
Lokale Commissie

10 november: avond over woningbouw in Bronckhorst

  8 november 2022

Op 10 november is de beeldvormende avond over woningbouw in Bronckhorst. Een informatieve avond voor raads-/en commissieleden, mede georganiseerd op initiatief van de VVD.

Lees meer
VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse Lees meer Bronckhorst start campagne rond invoeren 'Ja-sticker' Bronckhorst start campagne rond invoeren 'Ja-sticker' Lees meer VVD Bronckhorst in gesprek over de Gelderse stikstof aanpak. VVD Bronckhorst in gesprek over de Gelderse stikstof aanpak. Lees meer Raadsleden Raadsleden Lees meer Lees meer klik hier voor het verkiezingsprogramma Lees meer
VVD Bronckhorst Kalender Klik hier voor een overzicht
Kijk ook eens op onze Facebook pagina! Kijk ook eens op onze Facebook pagina! Lees meer