Bestuur

Programmaplan

 14 december 2018

Tijdens de beraadslagingen van de gemeenteraad over het Programmaplan van de Gemeente Bronckhorst 2019-2022 ondersteunde fractie voorzitter van de VVD Ton van Linder met een zeer onderhoudend betoog de plannen van het College. Hieronder treft de U tekst uitgesproken tijdens de algemene beschouwing.

Lees meer
Bestuur

FIJNE FEESTDAGEN

 10 december 2018

DE VVD BRONCKHORST WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2019

Lees meer
Bestuur

Doet U mee?

 26 november 2018

In de volgende Raadsvergadering op 13 December staat het Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019-2022 van de nieuwe coalitie van GBB, GroenLinks en VVD op de agenda. De VVD hoopt dat alle burgers kritisch naar het programma kijken en beoordelen of er een eerste stap gemaakt wordt om de beloofde "inspirerende opgaven" uit het coalitieprogramma te realiseren: * Open en uitnodigende overheid * Kwaliteit van leefomgeving * Duurzaamheid vanuit realisme * Verstandig inspelen op demografische ontwikkelingen

Lees meer
Bestuur

"Kinderpardon Gemeente"

 10 november 2018

In de Raadsvergadering van 8 november is een motie van PvdA, D66 en GroenLinks aangenomen om Bronckhorst tot "Kinderpardon Gemeente" te verklaren. In deze motie wordt het College opgedragen om bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing om kinderen die in Nederland geworteld zijn niet uit te zetten. De VVD heeft deze motie niet ondersteund met onderstaande stemverklaring.

Lees meer
Bestuur

Omgevingsvisie

 18 september 2018

Een belangrijke thema voor de komende raadsperiode is de Omgevingsvisie. We willen hiermee bereiken dat regels en wetten worden vereenvoudigd en samengevoegd met als uitgangspunt  1 loket en 1 vergunning.

Lees meer
Bestuur

PRAAT MEE MET DE VVD

  5 september 2018

De VVD wil meer in contact komen met de burgers van Bronckhorst. Meer weten wat er speelt, meer weten waar problemen zijn, meer weten waar burgers enthousiast over zijn, kortom: meer weten over alles. In onze maandelijkse inloopavonden is iedereen van harte welkom. Deze avonden zijn steeds voorafgaand aan de fractievergadering en vinden plaats in het gemeentehuis.

Lees meer
Bestuur

Nu aan de slag!

 18 juni 2018

Ondernemerschap, dienstbaar bestuur en het versterken van de kwaliteit van het landschap Dit zijn de speerpunten die het nieuwe gemeentebestuur gaat uitvoeren.

Lees meer
Bestuur

Bronckhorst heeft een nieuw College.

 10 juni 2018

Donderdag 7 juni 2018 zijn de nieuwe Wethouders van de Gemeente Bronckhorst geinstalleerd!

Lees meer
Bestuur

Gewoon doen! VVD trots op coalitieakkoord

  7 juni 2018

De coalitie van GBB, Groen Links en de VVD presenteren hun coalitieakkoord.

Lees meer
Bestuur

Afscheid VVD Gemeenteraadslid Marcel Leferink

 30 maart 2018

Tijdens de raadsvergadering van  28 maart j.l. werd afscheid genomen van een aantal raadsleden waaronder VVD-er Marcel Leferink. Na een lange carriere in de politiek, waarvan 4 jaar als Gemeenteraadslid in Bronckhorst, heeft Marcel Leferink besloten meer tijd vrij te maken voor zijn familie en zich daarom niet meer herkiesbaar te stellen voor de nieuwe raad. Dit zal zeker niet betekenen dat Marcel niet meer maatschappelijk actief zal zijn.

Lees meer
VVD fractie 2018
VVD Bronckhorst Kalender
12 mrt 2019

Praat mee met de VVD

Gemeentehuis

tijd: 19:00-20:30

Lees meer
 
15 apr 2019

Praat mee met de VVD

Gemeentehuis

tijd: 19:00-20:30

Lees meer
 
Klik hier voor een overzicht
VVD Bronckhorst Twitter