Op naar een uitdagend 2024

  4 januari 2024

Het jaar 2023 was voor de VVD Bronckhorst het eerste volle jaar als oppositie partij in onze gemeente. De VVD heeft bij investeringsplannen zich steeds constructief opgesteld en resultaatgericht actie ondernomen, met name op het terrein van Leefbaarheid, Sport, Onderwijs, Vitale Kernen, Wonen en de lokale economie.

Het jaar 2024  (en de jaren daarna) zal zeer uitdagend worden omdat door forse algemene kostenstijgingen, de investeringen in het onderwijs, maar zeker ook door overschrijdingen bij het sociaal domein (jeugdzorg), er een verlies dreigt, zonder noodzakelijke financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. VVD Bronckhorst zal komend jaar dan ook als speerpunt toezien dat er solide financieel beleid wordt gevoerd om daarmee investeringsruimte te bieden voor goede (nieuwe) initiatieven van onze inwoners en ondernemers.

De komende maanden zullen belangrijke onderwerpen door de raad worden besproken zoals de energietransitie, woonplannen en bestaanszekerheid (van lagere- en middeninkomens). Ook de concrete gebiedsaanpak Sport & Leefbaarheid voor al onze vitale kernen en buurtschappen en investeringen in de lokale economie komen aan de orde. Bepalende onderwerpen die VVD Bronckhorst zeer serieus neemt en kritisch is op hoe het huidige college dit vorm wil geven. Wij blijven ons stevig en resultaatgericht inzetten voor u als inwoner en lokale ondernemer. Daar kunt u weer op rekenen.

We wensen iedereen een mooi en gezond 2024.