Politiek Café VVD van 11 april jl

 19 april 2024

Afgelopen donderdag was er het politieke café van de VVD. Een mooie manier om met inwoners in gesprek te gaan, terug te blikken en vooruit te kijken. Met onze gasten gingen we in gesprek over de thema’s die hen bezighouden. Voornaamste onderwerpen waren woningbouw en vluchtelingenopvang in Bronckhorst.

Voornamelijk ging het over de (woning)bouwactiviteiten. We zijn blij dat er zoveel plannen in uitwerking zijn, mooi verdeeld over de hele gemeente Bronckhorst. Snelheid in de realisatie ervan is onze grote zorg en uitdaging. Onze woonvisie is aan herijking toe, met -wat de VVD betreft- als resultaat dat wij aan meer en mooie plannen onze medewerking kunnen verlenen en zo aan de behoefte van onze inwoners met hun woonwensen tegemoet te komen. Wij zijn er voor hen en we moeten er alles aan doen om tot het gewenste maatwerk te komen.

Ook het voornemen rondom de opvang van 80 jonge vluchtelingen naast/achter het gemeentehuis houdt de gemoederen bezig. De emoties liepen regelmatig hoog op. Veel aanwonenden maken zich zorgen en willen duidelijkheid. Het is belangrijk om voor hen het heldere verhaal te vertellen. We hebben goed geluisterd en zullen hun reacties in het vervolgtraject meenemen.

De VVD vindt het haar taak om als gemeenschap verantwoordelijkheid te nemen en vluchtelingen een veilige en fatsoenlijke opvangplek aan te bieden in Bronckhorst. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we hier goede en duidelijke afspraken over maken, zodat onze inwoners ook weten waar zij aan toe zijn. De leefbaarheid en veiligheid in de buurt vinden wij van groot belang. Samen met de omwonenden en omliggende verenigingen moeten we ons inspannen om tot een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving te komen.

Zoals gebruikelijk bij de VVD, ontbraken de bitterballen niet.
We willen onze gasten hartelijk danken voor hun aanwezigheid en belangrijke bijdragen.