VVD Bronckhorst Benadrukt Belang van Gezonde Ondernemingen voor Vitaliteit, Leefbaarheid en Werkgelegenheid in onze Gemeente

 12 maart 2024

Bij de behandeling van het raadsvoorstel “Regionaal programma werklocaties 2024-2028” benadrukte de VVD Bronckhorst het belang van investeren in lokale ondernemers en ondernemerschap als cruciale elementen voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. "Ruimte voor bedrijvigheid" is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD Bronckhorst waarin het creëren van een gunstig ondernemersklimaat wordt benadrukt, niet alleen voor de huidige raadsperiode maar ook voor de daaropvolgende jaren.

Het recentelijk vastgestelde raadsvoorstel, getiteld "Regionaal programma werklocaties 2024-2028", werd met instemming ontvangen door de raad. Het programma benadrukt de noodzaak van samenwerking met de Regio Achterhoek voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Specifiek voor de gemeente Bronckhorst vereist de uitbreiding van bedrijfsterreinen in de komende decennia de absolute aandacht. Prognoses tonen een substantiële behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen voor lokale ondernemers en bedrijven, echter, opvallend genoeg zijn er op dit moment geen uitbreidingsopties beschikbaar binnen Bronckhorst.

De VVD dringt er bij het college op aan om proactief te handelen om de eigen bedrijventerreinen te revitaliseren en uit te breiden om te voldoen aan de groeiende behoeften van lokale ondernemers. Ondernemers in bedrijventerreinen, kernen en buitengebieden worden beschouwd als cruciaal voor de vitaliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid van de gemeente Bronckhorst.

Van de totale “investeringspot” van meer dan €40 mln van Bronckhorst is een deel gereserveerd voor bedrijventerreinen en vitaliteit van onze kernen. Ondanks aanstaande financieel uitdagende jaren, waarin de gemeente te maken krijgt met budgettaire beperkingen, benadrukt de VVD het belang van het zoveel mogelijk behouden van de investeringen om lokale ondernemers de nodige ondersteuning en ruimte te bieden om te kunnen blijven floreren in de gemeente.

De roep om meer aandacht voor lokale ondernemers en bedrijventerreinen in Bronckhorst weerspiegelt een groeiende erkenning van het belang van het ondersteunen van de lokale economie en het stimuleren van ondernemerschap als pijlers voor duurzame gemeentelijke ontwikkeling.