VVD Bronckhorst in gesprek met de samenleving en Provincie over de Gelderse stikstof aanpak.

 21 oktober 2022

Afgelopen dinsdag (18-10-2022) was er in het Kulturhus Vorden de door de VVD Bronckhorst georganiseerde bijeenkomst over de aanpak stikstof.

Aanwezig waren de VVD-woordvoerders vanuit Provinciale Staten die een gesprek aan gingen met een gemêleerd gezelschap (waaronder agrariërs, innovatie toeleveranciers, LTO. vz, financieel adviseur)  over waar we nu staan in de aanpak van de stikstofcrisis.

Centraal stond hierbij de Gelderse aanpak:

-         Geen gedwongen uitkoop;

-         Inzetten op innovatie;

-         Gebiedsgericht;

-         Samen met alle sectoren aan de slag, waaronder de bouw, de industrie, transport, natuurbeheerders, waterschappen, gemeenten.

Dat er wat moet gebeuren om onze kwetsbare natuur te beschermen en te zorgen dat ons land niet op slot komt te zitten, daar was iedereen het over eens. We willen en moeten allemaal ons steentje bijdragen. De VVD statenleden gaven duidelijk aan dat Gelderland voorop loopt met de uitwerking van de plannen om de afgesproken doelen te halen. “Den Haag” volgt dit traject met veel belangstelling.

Wat de kracht is in deze aanpak is dat het gezamenlijk gedragen word, en boven de politiek staat. Zo zit er schot in en blijven we niet hangen in politieke issues. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: onze kwetsbare natuur te beschermen en te zorgen dat ons land niet op slot komt te zitten. En om er tevens voor te zorgen dat de agrariërs perspectief op een gezonde toekomst van hun bedrijf wordt geboden. Inderdaad een goed voorbeeld, dat goed doet volgen.

VVD Bronckhorst is enthousiast over deze mooie en efficiënte werkwijze, die vaker zo opgepakt zou moeten worden. Het grote belang voor ogen houden, over eigen politieke stokpaardjes heenstappen, dat werkt!!