De Raad aan zet

 14 november 2023

21 november staat op de agenda van de politieke tafel 5 een verzoek tot principe-medewerking aan een wooninitiatief. 

We hebben het hier over een initiatief van een aantal families in onze gemeente, dat door het college wordt afgewezen, om redenen, die de initiatiefnemers niet kunnen rijmen met onze uitgangspunten van de woonvisie. Daarom willen zij nu de gemeenteraad hierin laten besluiten. Een democratisch instrument en recht van ons allen, waar eigenlijk niet veel gebruik van gemaakt wordt.

De VVD vindt dit een hele mooie manier om te laten zien waar de raad in deze staat en wat zij belangrijk vindt.

 De VVD wil meewerken aan initiatieven vanuit onze samenleving die voldoen aan de uitgangspunten: 

- Er zijn voor de inwoners, niet de regels op eerste plaats;
- Ruimte bieden aan initiatieven, met maatwerk;
- Een vitale regio behouden, zodat de inwoners graag in Bronckhorst willen komen en blijven wonen, werken en leven;
- Zuinig zijn op de mooie groene kwaliteit van ons Bronckhorster landschap;
- Klimaatdoelen respecteren;
- (juist) Oog hebben voor vernieuwende innovatieve projecten, waar de inwoner – en ook de VVD- blij van wordt.

Met deze vorm van besluitnemen blijft de raad goed in contact met onze inwoners. En blijven de inwoners ons opzoeken. Dit afgetekend tegen het gegeven dat ongeveer de helft van de ingediende nieuwe plannen bij de gemeente Bronckhorst wordt afgewezen. 

Als uit de discussie blijkt dat de woonvisie aangepast moet worden, dan is dat duidelijk en is dat winst.
Ook zullen we allemaal leren van een dergelijke procedure. Wij zijn benieuwd.