Fractie

Bronckhorst twee keer zo mooi

  4 februari 2022

Bronckhorst twee keer zo mooi, dat is de titel van de nieuwe omgevingsvisie. Daarmee legt het gemeentebestuur een duidelijke ambitie neer voor de toekomst van ons gebied in 2035. In de commissievergadering van 10 februari heeft de VVD-fractie aangegeven enthousiast te zijn over het nieuwe beleidskader. Woordvoerder Thea Lusink: “Dit is een visie waar de afgelopen jaren met veel passie aan is gewerkt. De ambtelijke organisatie heeft met vele inwoners en belanghebbenden gesproken en gebruik gemaakt van hun waardevolle inbreng. We hebben als raadsleden in de raadswerkgroep constructief samengewerkt. En onze wethouder Willem Buunk heeft ervoor gezorgd dat al die inzichten in een duidelijk verhaal voor Bronckhorst zijn vertaald.”

Lees meer
Fractie

Willem Buunk bij Omroep Gelderland over inspelen op krapte arbeidsmarkt

 27 januari 2022

Bedrijven moeten goed inspelen op de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. De Achterhoek Monitor 2022 laat zien dat er regionaal jaarlijks 1450 vacature niet ingevuld kunnen worden. VVD wethouder Willem Buunk van Bronckhorst is in de regio trekker van de Achterhoek Monitor. Hij vertaalt de zorgwekkende cijfers naar mogelijkheden voor actie: “Bronckhorst en andere gemeenten moeten natuurlijk ruimte maken voor woningbouw voor nieuwe medewerkers en hun gezinnen. Maar ook bedrijven kunnen iets doen. Zij zouden beter gebruik moeten maken van deskundigheid op het gebied van personeelszaken.”

Lees meer
Fractie

Waar komen de Uuthuuskes in Bronckhorst?

 24 januari 2022

De Achterhoekse "Uuthuuskes" hebben het nationale nieuws gehaald. Het RTL Nieuws berichtte hoe prachtige verplaatsbare en circulaire huizen voor jongeren in Aalten worden gebouwd. Het zijn betaalbare huisjes die het voor jongeren mogelijk maken eindelijk het ouderlijk huis uit te gaan. De VVD wil ook in Bronckhorst plek voor Uuthuuskes maken.

Lees meer
Fractie

Investeren in dorpen en buurtschappen

 17 januari 2022

Het marktplein en de omliggende straten van Steenderen worden heringericht. De VVD is enthousiast over het plan. Inwoners en gemeente maakten samen het ontwerp in de werkgroep Vitale Kernen, met de IJssel als sierlijk lint in de bestrating en veel groen. De VVD stemt in de gemeenteraad van 28 januari in met het voorstel om €1,2 mln. te investeren

Lees meer
Fractie

VVD zorgt voor “Ondernemer van het jaar”-prijs

 10 december 2021

Samen met de ondernemersverenigingen eert de gemeente Bronckhorst voortaan de “Ondernemer van het jaar”. Een voorstel van de VVD fractie is met ruime meerderheid van de stemmen aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021. Het college van B&W gaat het voorstel zo snel mogelijk uitvoeren.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>