Fractie

Programmabegroting 2022-2025

 12 november 2021

De programmabegroting geeft de verwachte uitgaven, inkomsten en de plannen weer van de gemeente Bronckhorst voor de komende 4 jaar. Deze is besproken in de raadsvergadering van 11 november 2021. De VVD constateert dat veel van haar voorgestelde beleid voor de huidige collegeperiode is gerealiseerd danwel in ontwikkeling is, maar vraagt meer aandacht voor vlotte daadwerkelijke uitvoering.

Lees meer
Fractie

Gezonde financiƫn, investeren in de toekomst

 11 oktober 2021

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de gemeente de financiën goed op orde houdt. Ondanks stijgende kosten van de zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma in beleid om te zetten en om voor de uitvoering ook het geld beschikbaar te stellen.

Lees meer
Fractie

Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

Lees meer
Fractie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
Fractie

Liberale visie op Bronckhorst in 2035

 19 september 2021

Bronckhorst is dit jaar druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente geeft in dit strategische beleidskader een beeld hoe Bronckhorst er in 2035 uit moet zien. De VVD is enthousiast over de inhoudelijke voorbereiding van de visie en vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken worden in de keuzes voor de toekomst. In de “Week van de omgevingsvisie” van 27 september t/m 4 oktober kunnen jong en oud meedoen aan ontwerpateliers, inloopactiviteiten of een bezoek aan een van de stands in de gemeente. De VVD hoopt op een rijke liberale inbreng van inwoners en ondernemers.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>