Regenboog(zebra)pad Bronckhorst

 17 april 2023

Bij de raadsvergadering van 30 maart jl heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen om het college te verzoeken een regenboog(zebra)pad aan te leggen in Bronckhorst, te beginnen in Vorden.

VVD Bronckhorst heeft (evenals het CDA en CU/SGP) niet ingestemd met die motie omdat we vinden dat een dergelijke uiting van inclusiviteit niet het juiste middel is in onze gemeente. Bovenal heeft VVD inclusiviteit in onze samenleving hoog in het vaandel staan, zo ook voor onze gemeente en daarom prima dat bij ons gemeentehuis een regenboogvlag hangt.

De VVD Bronckhorst is echter van mening dat de samenleving vooral zelf aan zet als het gaat om het verbeteren van gelijkwaardigheid voor iedereen. Een regenboog(zebra) pad op initiatief van de gemeente(raad) is vooral symbolisch en komt niet uit de maatschappij zelf, en achten we dan ook
niet de juiste route. Vandaar geen instemming met de betreffende motie. Uiteraard zullen we nieuwe initiatieven met een positief kritische blik blijven beoordelen.