Fractie

Het Plantenbos

 15 november 2020

Staatsbosbeheer stoot het Plantenbos in Steenderen af. De VVD juicht het toe dat het Gemeentebestuur ingesprongen is om het Plantenbos in zijn huidige beheervorm te behouden.

Lees meer
Fractie

Bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES)

  5 november 2020

Vanuit het landelijk vastgestelde klimaatakkoord wordt verwacht dat vanaf 2050 in de regio's in Nederland 35 TWh per jaar grootschalige duurzame energie zal worden opgewekt door middel van windturbines  en zonnevelden. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (de RES). Er kan op de Noordzee namelijk onvoldoende windenergiecapaciteit opgesteld worden om aan de totale behoefte te voldoen. De regio Achterhoek heeft zich bereid verklaard om 1,35 TWh aan het totaal van 35 TWh bij te dragen. Dit staat los van de kleinschaliger opwekking, zoals zon op dak, aardwarmte, overige energiebronnen  en de noodzakelijke besparingsmaatregelen. Dat blijft onverminderd nodig. Van Bronckhorst mag verwacht worden dat zij een fair aandeel in de 1,35 TWh neemt en niet de andere Achterhoekse gemeenten de kastanjes uit het vuur laat nemen.

Lees meer
Fractie

Programmabegroting 2021-2024

 25 oktober 2020

Op 28 oktober wordt in de commissievergadering de Programmabegroting 2021-2024 besproken ter voorbereiding van de raadsvergadering van 5 november, waarin er verder over gedebatteerd en gestemd wordt. De Perspectiefnota, goedgekeurd afgelopen juli geeft de langere termijnplannen weer. Daarin zijn investeringen, gebruikmakend van de grote algemene reserve van de gemeente Bronckhorst, opgenomen, zoals investeringen in de vitale kernen, in de nieuwe MBO school in Vorden, in sportaccomodaties enz. De Programmabegroting kijkt naar de jaarlijks terugkerende lopende zaken, zoals sociaal domein, onderhoud van wegen en groenvoorzieningen en bouw- en woningtoezicht plus het deel van de extra investeringen dat betrekking heeft op het komende jaar. 

Lees meer
Fractie

Verslag Werkbezoek aan De Marke

  4 oktober 2020

Op 25 september bracht een door corona klein gehouden gezelschap een bezoek aan het nieuwe coöperatieve innovatiecentrum De Marke in het buitengebied van Hengelo. Hier wordt o.a. geexperimenteerd met de aanpak van verdroging door ondergrondse bevloeiing en het telen van andere gewassen zoals Sorghum in plaats van mais. Hierbij hoort ook het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.  

Lees meer
Fractie

Werkbezoek De Marke

 16 september 2020

In deze lastige tijd van Corona blijft de VVD in contact met inwoners en ondernemers in Bronckhorst. Onder andere over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Op vrijdagmiddag 25 september a.s. is een werkbezoek gepland op agro-innovatiecentrum de Marke in Hengelo Gld.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>