Fractie

VVD lokaal “Trots op de Achterhoek” en Achterhoek Monitor

 31 maart 2023

De VVD Bronckhorst behartigt als lokale liberale partij natuurlijk primair de belangen van inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente, maar is ook actief betrokken bij de Regio Achterhoek. De VVD Bronckhorst is trots op die samenwerking waarin de gemeente Bronckhorst participeert. Middels de Achterhoek Raad, Ambassadeurs en Board zijn er op diverse terreinen de afgelopen jaren successen geboekt voor onze regio; de samenwerking maakt onze regio krachtiger. Diverse thema’s die in gemeentes van belang zijn, kunnen ook in die samenwerking met gebundelde kracht worden ingezet. Talrijke voorbeelden zijn te benoemen; woningbouw, onderwijs, toerisme, economie, innovatie, bedrijvigheid, werkgelegenheid, mobiliteit, bereikbaarheid, energietransitie, veiligheid en uiteraard zorg en gezondheid. Het maakt de Achterhoek tot een van de mooiste regio’s van ons land, hetgeen de VVD trots maakt op het ondernemerschap van onze lokale inwoners en ondernemers. In opdracht van de Achterhoek Board wordt jaarlijks de Achterhoek Monitor gerealiseerd; betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Achterhoek. Die jaarpublicatie (editie ‘22/’23) toont de mooie prestaties van de regio Achterhoek middels een scala aan relevante feiten en cijfers, voorzien van bruikbare duiding; uitermate interessant en relevant voor inwoners en ondernemers. Op de website; https://www.achterhoekmonitor.nl/ is al die informatie openbaar, beschikbaar voor iedereen; van harte aanbevolen.

Lees meer
Fractie

Met de VVD lokaal, zaken voor elkaar!

 31 maart 2023

Het jaar 2023 is van start gegaan, zo ook het politieke jaar voor onze gemeente. VVD Bronckhorst wenst alle inwoners en ondernemers een gezond en goed jaar 2023. De VVD heeft in 2022 belangrijke bijdragen geleverd op essentiële thema’s;  nieuwe omgevingswet  financieel gezond meerjarenplan  aandacht voor forse woningbouw  (financiële) steun voor inwoners als gevolg van de energiecrisis  investeringen in duurzaamheid door verenigingen en maatschappelijke organisaties  noodzakelijke aandacht voor ondernemers op diverse beleidsterreinen

Lees meer
Fractie

Beeldvormende avond wonen in Bronckhorst 10-11-2022

 16 december 2022

Een avond, mede georganiseerd op initiatief van de VVD, bestemd voor de raad samen met de afdeling Wonen en RO van de gemeente Bronckhorst. Het gaat er voor de VVD om dat wij als gemeente het uitgangspunt hebben om zoveel mogelijk te voldoen aan woonwensen van onze inwoners. Wij willen snappen waarom dat soms niet lukt en of dat misschien ermee te maken heeft dat onze verruimde woonvisie toch niet voldoende voldoet. Daarnaast waren wij ook benieuwd te horen waar het juist goed gaat!! Die voorbeelden zijn er zeker ook.

Lees meer
Fractie

VVD Bronckhorst op werkbezoek bij De Wiersse

 16 december 2022

De VVD raadsleden, Hans Puijk, Danielle Rouwen, Gerbert Tiecken en Thea Lusink, en VVD commissielid Stefan Beijer zijn op 25 november op werkbezoek geweest bij Kasteel en Landgoed De Wiersse in Vorden. Kasteelbewoners en landgoedbeheerders Aart Jonkers en Marie Catacre hebben de VVD fractie uitgebreid geïnformeerd over het beheren van hun indrukwekkende landgoed.  

Lees meer
Fractie

10 november: avond over woningbouw in Bronckhorst

  8 november 2022

Op 10 november is de beeldvormende avond over woningbouw in Bronckhorst. Een informatieve avond voor raads-/en commissieleden, mede georganiseerd op initiatief van de VVD.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>