Fractie

VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

Lees meer
Fractie

Liberale visie op Bronckhorst in 2035

 19 september 2021

Bronckhorst is dit jaar druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente geeft in dit strategische beleidskader een beeld hoe Bronckhorst er in 2035 uit moet zien. De VVD is enthousiast over de inhoudelijke voorbereiding van de visie en vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken worden in de keuzes voor de toekomst. In de “Week van de omgevingsvisie” van 27 september t/m 4 oktober kunnen jong en oud meedoen aan ontwerpateliers, inloopactiviteiten of een bezoek aan een van de stands in de gemeente. De VVD hoopt op een rijke liberale inbreng van inwoners en ondernemers.

Lees meer
Fractie

Sport hoog op de agenda

  4 juli 2021

Sport scoort hoge ogen bij de VVD. De gemeente Bronckhorst heeft voor het eerst een samenhangende aanpak voor de sport ontwikkeld: de Sportagenda. Deze Sportagenda stelt heldere prioriteiten voor de investering van 9 miljoen euro in een toekomstbestendig sportlandschap in Bronckhorst. De VVD ziet kansen met deze Sportagenda.

Lees meer
Fractie

Geen Mega windmolens

 21 juni 2021

Mega windmolens zijn niet inpasbaar in Bronckhorst. Het voorstel voor beleidskaders windenergie maakt dat duidelijk en de VVD is daar tevreden over.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9