Acht actiepunten van de VVD voor een coalitieakkoord

  9 juni 2022

Als de VVD mee had gedaan met de coalitie-onderhandelingen, dan zouden wij kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen dat duidelijkheid geeft over de resultaten die moeten worden behaald. De informateur gaf het al aan: spreek niet alleen af wat je als coalitie wil realiseren, maar ook hoe. De VVD zou de volgende resultaten en uitvoeringsafspraken in een coalitieakkoord hebben ingebracht:

1. Bouw woningen in alle 44 dorpen en buurtschappen. In 2030 minstens 2.500 woningen erbij. Aanvullend op de bestaande plannen betekent dat 500 woningen extra, vooral in de kleine dorpen en buurtschappen. Wijs ontwikkellocaties aan in dorpen zoals Toldijk, Baak, Halle, Veldhoek, Drempt, Wichmond, Kranenburg, Hoog-Keppel, Olburgen en Rha.

2. Maak ruimte voor groei van bedrijven: breidt de bedrijvenparken van Zelhem en Hengelo uit met 10 ha., de bedrijvenparken Baak en Steenderen met 5 ha. Herstructurering van bedrijvenpark Vorden. Doe de locatieverkenning voor een nieuw bedrijvenpark bij Drempt. Zorg voor parkmanagement op alle bedrijvenparken.

3. Zet in op kringlooplandbouw die past in het cultuurhistorische landschap en de landgoederen. Behoud landbouwgrond om ruimte te bieden voor deze extensivering.

4. Versnel en voer uit. Vereenvoudig de procedures van de ruimtelijke ordening door goed gebruik te maken van de Omgevingswet. Werk met drie omgevingsprogramma’s voor de uitvoering van de eerste 3 ambities: Omgevingsprogramma werklocaties, Omgevingsprogramma wonen en Omgevingsprogramma landschap. Pas de organisatie aan en maak ruimte voor drie programmamanagers aan, stel 10 projectleiders aan. Investeer hiervoor eenmalige € 1 mln.

5. Inspireer met een ontwerpteam dat de welstandscommissie vervangt. Geef initiatiefnemers van bouwprojecten het goede voorbeeld en neem hen aan de hand in het maken van een goed ontwerp van gebouwen en landschap.

6. Investeer in scholen voor vernieuwing van het onderwijs. Investeer in verenigingen en sportaccommodaties voor vernieuwing van sport. Investeer in verduurzaming van voorzieningen voor lagere energielasten. Verhoog de investeringsagenda wordt met € 20 mln. naar € 60 mln. Dat kan met scherp begroten, dan blijven de financiën op orde en de lasten gelijk.

7. Ontwikkel en vernieuw de sociale teams. Volg het zorgresultaat na doorverwijzing naar de juist zorg. Zet ervaringsdeskundigen in de sociale teams en verbindt met lokale netwerk in de kernen.

8. Neem participatie serieus en ondersteun. Het team van gebiedsambtenaren krijgt de taak participatieprocessen te organiseren en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Zij kennen de gemeenschappen en kunnen daar optimaal op inspelen