VVD Bronckhorst staat achter haar boeren

 29 september 2022

Werkbezoek Provinciale VVD aan boerderij De Halve Welle van de familie Huetink in Bronkhorst

Het boerenbedrijf staat centraal in de huidige stikstofdiscussie. De VVD vindt dit te kort door de bocht: we hebben een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Hierover heeft de VVD Bronckhorst 27 juni j.l. een bijeenkomst voor onze boeren en overige belanghebbenden georganiseerd. Er was hier veel belangstelling voor en we gingen het goede en eerlijke gesprek aan. Er werden veel zorgen geuit, die veelal terug te voeren zijn op onduidelijkheid, oneerlijkheid en een afnemend vertrouwen in de hedendaagse politiek.

Ook Rene Westra, namens de VVD statenlid van Provincie Gelderland was aanwezig, die de zgn. Gelderse Aanpak toelichtte. Het gaat hierbij om een voor ons land unieke aanpak, die staat voor de boeren. Uitwerkingsplannen volgen in dit najaar.

 

Centraal  bij de Gelderse Aanpak staat:

- Perspectief bieden aan de landbouwsector, het verdienmodel moet realistisch zijn en we moeten de kracht van de sector in stand houden;

- Alle sectoren doen mee, samen constructief zoeken naar de beste innovatieve oplossingen.

 

Voortvloeiend uit deze bijeenkomst bracht René Westra, -VVD woordvoerder maatregelen stikstof in de Provinciale Staten- een werkbezoek aan boerderij De Halve Welle van de familie Huetink in Bronkhorst, een moderne, gezonde familieboerderij in onze gemeente.

Daar kreeg hij een rondleiding en vertelden Vivienne en Jasper hem hoe graag zij dit mooie bedrijf willen voortzetten en dat ze daarvoor een krachtige en duidelijke overheid nodig hebben.

 

VVD Bronckhorst herkent zich in de Gelderse aanpak, zal de ontwikkelingen met veel belangstelling en kritisch volgen en zij zal zich ook op lokaal niveau krachtig inzetten en in gesprek blijven met onze boeren, waar wij zo trots op zijn!

 

 

Meer informatie? neem contact op met Thea Lusink, woordvoerder landbouw

VVD Bronckhorst, tel. 06-12375209.

René Westra, VVD Provinciale Staten, met Vivienne en Jasper Huetink, eigenaren/melkveehouders van boerderij De Halve Welle. René Westra, VVD Provinciale Staten, met Vivienne en Jasper Huetink, eigenaren/melkveehouders van boerderij De Halve Welle.