Fractie

Afvalstoffenbeleid valt om

 10 februari 2020

De gemeente heeft vastgesteld dat slechts 500 van de ingeschatte 6000 huishoudens bereid zijn om tegen een tarief van 110 euro de grijze restafval container te behouden. Dat levert voor 2020 een strop op van bijna 700.000 euro. Tesamen met andere tegenvallende inkomsten wordt hierdoor een tekort op de afvalstoffenbegroting van ruim 1,1 miljoen euro verwacht. De VVD wil onderzoek naar alternatieven om de afvalstoffenheffing voor de inwoners zo min mogelijk te laten toenemen in de komende jaren.

Lees meer
Fractie

Gezond en Voorspoedig 2020

  7 januari 2020

Allereerst willen we alle inwoners van Bronckhorst een gezond, voorspoedig en zinvol 2020 toewensen! Als VVD fractie willen we ons ook in 2020 weer voluit inzetten om samen met u onze gemeente verder duurzaam vorm te geven als een prima plek om te wonen, werken en te recreëren. Voorafgaand aan ons wekelijks Fractie Overleg hebben afgelopen jaar veel mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met ons in gesprek te gaan over (actuele) onderwerpen. Ook in 2020 nodigen we u van harte uit om hier weer goed gebruik van te maken. Om voor iedereen voldoende tijd te plannen om met elkaar serieus in gesprek te kunnen gaan, kunt u een afspraak maken via T.Lusink@Bronckhorst.nl

Lees meer
Fractie

De kracht van "Gewoon Doen"

 17 november 2019

De afgelopen weken zijn tijdens de raadsvergaderingen belangrijke zaken besproken waaronder de begroting 2020- 2023 en de verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst.

Lees meer
Fractie

Samen met U op weg om "politiek" inhoud te geven

 17 oktober 2019

Graag willen wij u, betrokken inwoners van de gemeente Bronckhorst, van harte uitnodigen om samen met onze actieve VVD leden (uit de fractie, commissie en lokale werkgroep) actief mee te denken, te discussiëren en focus aan te brengen op belangrijke thema’s.

Lees meer
Fractie

18 Juli gemeenteraadsvergadering

  4 juli 2019

18 juli a.s. is de laatste vergadering voor het vakantiereces van de Gemeenteraad. Belangrijke zaken komen daar aan de orde, zoals: - het beleidskader Sociaal Domein; - lokale woonagenda. Speerpunten voor de VVD, waarbij wij de burgers en ondernemers van Bronckhorst centraal stellen.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>