De VVD luistert graag naar uw mening

  9 oktober 2023

Nog nooit heeft een college van de gemeente Bronckhorst zoveel geld willen uitgeven als nu bij de komende politieke avonden en raadsvergadering door de raad wordt besproken. En ondanks dit enorme bedrag zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waaraan dit besteed wordt. De wensenlijst vanuit de gemeenschap ligt miljoenen hoger.

De definitieve besluitvorming hierover geeft richting en vorm aan de woon- en leefomgeving en raakt ons allemaal. 

Daarom vragen we u als betrokken inwoner van de gemeente Bronckhorst, om samen met onze VVD fractie actief mee te denken, te discussiëren en focus aan te brengen op voor u belangrijke thema’s.

Heeft u interesse en wilt u als lokaal liberaal meedenken en werken aan de realisatie van een goede en veilige leefomgeving, optimale voorzieningen, met een krachtige economie, en bestuurlijke slagkracht van de overheid?

Neem contact met ons op via t.lusink@raadbronckhorst.nl