Dienstbaarheid aan de inwoners is smeerolie voor vooruitgang

  2 mei 2023

De VVD heeft als een van de speerpunten een dienstbare gemeentelijke organisatie. Belangrijk is hierbij dat initiatieven van de inwoners positief worden benaderd en er daadwerkelijk geholpen wordt de uitvoering van de initiatieven op een zo passend mogelijke wijze te realiseren.

In veel gevallen gaat het goed en helpt de gemeente mee om het initiatief te realiseren, maar er zijn ook veel geluiden van waar het niet zo goed gaat, met name als het kleinere zaken betreft en daar is verbetering nodig vindt de VVD.

 

 

Soms kan of mag het echt niet en dan is het zaak om dit goed en onderbouwd uit te leggen.

Echter, veelal zijn er zaken, waarvan het gezonde verstand zegt, dat het eigenlijk best wel kan of dat het niemand kwaad doet, maar dat de “regeltjes” maken dat het niet kan of mag. Als die “regeltjes” strikt worden toegepast en het plan wordt afgewezen of onnodig duur wordt ontstaat onbegrip en teleurstelling bij de initiatiefnemer die vervolgens de dienstbaarheid van de gemeente een wassen neus vindt.

Om de grote opgaven van deze tijd, zoals woningen bouwen en met name de energietransitie vooruit te helpen zijn de initiatieven en de steun van de inwoners zeer belangrijk.

Als bij de koffie verteld wordt hoe "gesmeerd" de zaken met de gemeente geregeld zijn in plaats van gemopper zal dit anderen stimuleren ook hun plannen voor te leggen en komt de energietransitie in een versnelling, daar gelooft de VVD in!

Dus gemeente pas de “regeltjes” met “boerenwijsheid” toe, pas ze aan waar (on)nodig en zo snel mogelijk, alstublieft.