Fractie

Woningbouwcriteria Bronckhorst

 17 april 2023

Tijdens de politieke tafel op 23 maart jl. werd gesproken over de dilemma’s die we nu tegenkomen om woningbouwinitiatieven te beoordelen. Om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners die in Bronckhorst willen bouwen/wonen moeten deze criteria worden aangepast.

Lees meer
Fractie

Regenboog(zebra)pad Bronckhorst

 17 april 2023

Bij de raadsvergadering van 30 maart jl heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen om het college te verzoeken een regenboog(zebra)pad aan te leggen in Bronckhorst, te beginnen in Vorden.

Lees meer
Fractie

VVD lokaal “Trots op de Achterhoek” en Achterhoek Monitor

 31 maart 2023

De VVD Bronckhorst behartigt als lokale liberale partij natuurlijk primair de belangen van inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente, maar is ook actief betrokken bij de Regio Achterhoek. De VVD Bronckhorst is trots op die samenwerking waarin de gemeente Bronckhorst participeert. Middels de Achterhoek Raad, Ambassadeurs en Board zijn er op diverse terreinen de afgelopen jaren successen geboekt voor onze regio; de samenwerking maakt onze regio krachtiger. Diverse thema’s die in gemeentes van belang zijn, kunnen ook in die samenwerking met gebundelde kracht worden ingezet. Talrijke voorbeelden zijn te benoemen; woningbouw, onderwijs, toerisme, economie, innovatie, bedrijvigheid, werkgelegenheid, mobiliteit, bereikbaarheid, energietransitie, veiligheid en uiteraard zorg en gezondheid. Het maakt de Achterhoek tot een van de mooiste regio’s van ons land, hetgeen de VVD trots maakt op het ondernemerschap van onze lokale inwoners en ondernemers. In opdracht van de Achterhoek Board wordt jaarlijks de Achterhoek Monitor gerealiseerd; betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Achterhoek. Die jaarpublicatie (editie ‘22/’23) toont de mooie prestaties van de regio Achterhoek middels een scala aan relevante feiten en cijfers, voorzien van bruikbare duiding; uitermate interessant en relevant voor inwoners en ondernemers. Op de website; https://www.achterhoekmonitor.nl/ is al die informatie openbaar, beschikbaar voor iedereen; van harte aanbevolen.

Lees meer
Fractie

Met de VVD lokaal, zaken voor elkaar!

 31 maart 2023

Het jaar 2023 is van start gegaan, zo ook het politieke jaar voor onze gemeente. VVD Bronckhorst wenst alle inwoners en ondernemers een gezond en goed jaar 2023. De VVD heeft in 2022 belangrijke bijdragen geleverd op essentiële thema’s;  nieuwe omgevingswet  financieel gezond meerjarenplan  aandacht voor forse woningbouw  (financiële) steun voor inwoners als gevolg van de energiecrisis  investeringen in duurzaamheid door verenigingen en maatschappelijke organisaties  noodzakelijke aandacht voor ondernemers op diverse beleidsterreinen

Lees meer
Fractie

Beeldvormende avond wonen in Bronckhorst 10-11-2022

 16 december 2022

Een avond, mede georganiseerd op initiatief van de VVD, bestemd voor de raad samen met de afdeling Wonen en RO van de gemeente Bronckhorst. Het gaat er voor de VVD om dat wij als gemeente het uitgangspunt hebben om zoveel mogelijk te voldoen aan woonwensen van onze inwoners. Wij willen snappen waarom dat soms niet lukt en of dat misschien ermee te maken heeft dat onze verruimde woonvisie toch niet voldoende voldoet. Daarnaast waren wij ook benieuwd te horen waar het juist goed gaat!! Die voorbeelden zijn er zeker ook.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>