Fractie

"Kinderpardon Gemeente"

 10 november 2018

In de Raadsvergadering van 8 november is een motie van PvdA, D66 en GroenLinks aangenomen om Bronckhorst tot "Kinderpardon Gemeente" te verklaren. In deze motie wordt het College opgedragen om bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing om kinderen die in Nederland geworteld zijn niet uit te zetten. De VVD heeft deze motie niet ondersteund met onderstaande stemverklaring.

Lees meer
Fractie

Omgevingsvisie

 18 september 2018

Een belangrijke thema voor de komende raadsperiode is de Omgevingsvisie. We willen hiermee bereiken dat regels en wetten worden vereenvoudigd en samengevoegd met als uitgangspunt  1 loket en 1 vergunning.

Lees meer
Fractie

PRAAT MEE MET DE VVD

  5 september 2018

De VVD wil meer in contact komen met de burgers van Bronckhorst. Meer weten wat er speelt, meer weten waar problemen zijn, meer weten waar burgers enthousiast over zijn, kortom: meer weten over alles. In onze maandelijkse inloopavonden is iedereen van harte welkom. Deze avonden zijn steeds voorafgaand aan de fractievergadering en vinden plaats in het gemeentehuis.

Lees meer
Fractie

Nu aan de slag!

 18 juni 2018

Ondernemerschap, dienstbaar bestuur en het versterken van de kwaliteit van het landschap Dit zijn de speerpunten die het nieuwe gemeentebestuur gaat uitvoeren.

Lees meer
Fractie

Bronckhorst heeft een nieuw College.

 10 juni 2018

Donderdag 7 juni 2018 zijn de nieuwe Wethouders van de Gemeente Bronckhorst geinstalleerd!

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>