Fractie

Steenderen op de schop

 15 februari 2021

Gefeliciteerd Steenderense bevolking: het eerste plan van de “Investeringsagenda” van de gemeente Bronckhorst wordt  nu in Steenderen uitgevoerd. Een enthousiaste groep inwoners is jaren bezig geweest met plannen maken voor de herinrichting van het dorp. Met hulp van het project Vitale Kernen ligt er nu een prachtig plan, met veel lokale steun. De VVD is heel blij dat Steenderen nu start.

Lees meer
Fractie

Bomen en Zonnepanelen

  2 februari 2021

Duurzame initiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen, worden soms gehinderd door de aanwezigheid van bomen. Zomaar kappen als iemand er hinder van ondervindt doet afbreuk aan het streven van een groene omgeving, waarin bomen zorgen voor schaduw en minder opwarming tijdens hete perioden. Naar welke kant de balans doorslaat vraagt een goede afweging.

Lees meer
Fractie

Meedoen of langs de lijn?

 28 januari 2021

Ben jij die inwoner in onze gemeente die zich wel eens afvraagt hoe besluiten in de gemeenteraad tot stand komen en/of hoe de gemeenteraad zoiets heeft kunnen besluiten? Maar ook hoe bepaalt de VVD Bronckhorst zijn standpunt?  Meer weten, dan nodigen wij je graag uit om kennis te maken met de VVD Bronckhorst.

Lees meer
Fractie

Blik op Vooruit

  7 december 2020

Voor bijna iedereen is 2020 een jaar geweest met up en downs. Velen waren blij dat ze gezond zijn gebleven, en anderen dat ze hersteld zijn van Corona. Weer anderen hebben een dierbare verloren of zijn nog bezig met het herstel. Maar iedereen snakt naar het nieuwe jaar 2021, waarvan iedereen hoopt dat wij snel de corona crisis achter ons kunnen laten en wij ons vertrouwde leven weer kunnen oppakken en volop kunnen genieten van al het moois dat onze fantastische gemeente Bronckhorst te bieden heeft. Voor de een zal dit het deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zijn, voor de ander gaan naar de horeca, een festival of een van de andere vele evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. VVD Fractie Bronckhorst (op foto uit 2019) hoopt dat iedereen ondanks de moeilijke periode waarin we ons bevinden, toch mooie, fijne en gezellige feestdagen kan vieren en wenst alle inwoners van Bronckhorst een gezond 2021 toe.  

Lees meer
Fractie

CDA en VVD amendement Plussenbeleid haalt het niet

 30 november 2020

Het amendement van CDA en  VVD om de extra investeringen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bij uitbreiding van niet grondgebonden landbouw (de plus-investering) te beperken tot min. €15 per m 2  heeft het niet gehaald. De overige partijen hebben ingestemd met het voorstel van het College om de plus-investering op min. €20 per m 2  te stellen. De Provincie biedt ruimte aan de gemeentes om een bedrag tussen €15-20 vast te stellen. Terwijl andere Achterhoekse gemeenten kiezen voor €15 gaat Bronckhorst dus voor het maximale bedrag.

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>