VVD lokaal “Trots op de Achterhoek” en Achterhoek Monitor

 31 maart 2023


De VVD Bronckhorst behartigt als lokale liberale partij natuurlijk primair de belangen van inwoners
en ondernemers in onze mooie gemeente, maar is ook actief betrokken bij de Regio Achterhoek.
De VVD Bronckhorst is trots op die samenwerking waarin de gemeente Bronckhorst participeert.
Middels de Achterhoek Raad, Ambassadeurs en Board zijn er op diverse terreinen de afgelopen jaren
successen geboekt voor onze regio; de samenwerking maakt onze regio krachtiger.
Diverse thema’s die in gemeentes van belang zijn, kunnen ook in die samenwerking met gebundelde
kracht worden ingezet. Talrijke voorbeelden zijn te benoemen; woningbouw, onderwijs, toerisme,
economie, innovatie, bedrijvigheid, werkgelegenheid, mobiliteit, bereikbaarheid, energietransitie,
veiligheid en uiteraard zorg en gezondheid. Het maakt de Achterhoek tot een van de mooiste regio’s
van ons land, hetgeen de VVD trots maakt op het ondernemerschap van onze lokale inwoners en
ondernemers.


In opdracht van de Achterhoek Board wordt jaarlijks de Achterhoek Monitor gerealiseerd;
betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Achterhoek. Die
jaarpublicatie (editie ‘22/’23) toont de mooie prestaties van de regio Achterhoek middels een scala
aan relevante feiten en cijfers, voorzien van bruikbare duiding; uitermate interessant en relevant
voor inwoners en ondernemers.


Op de website; https://www.achterhoekmonitor.nl/ is al die informatie openbaar, beschikbaar voor
iedereen; van harte aanbevolen.