VVD Bronckhorst kritisch op “gebiedsaanpak Dorpsstraat Laag-Keppel”

 19 april 2023

De Dorpsstraat in Laag-Keppel is momenteel tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bovendien is de Barlhammerweg tussen Laag-Keppel en Doetinchem permanent afgesloten.

De VVD Bronckhorst staat kritisch in dit dossier. Wat de VVD betreft zou structureel een nieuwe rondweg in het gebied Laag-Keppel veruit de beste optie zijn, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

De Dorpsstraat in Laag-Keppel is afgesloten door middel van een tijdelijke landbouwsluis voor “proefperiodes” in twee fases gedurende 2023. Bovendien is de Barlhammerweg tussen Laag-Keppel en Doetinchem permanent afgesloten, ook met een landbouwsluis op het grondgebied van Bronckhorst. De proefperiodes dienen uiteindelijk te leiden naar een permanente situatie van het verkeer in de regio Laag-Keppel.

De VVD Bronckhorst is kritisch  zowel ten aanzien van het proces en de totstandkoming van de proefaanpak via de klankbordgroep, als ook ten aanzien van het besluit tot de permanente landbouwsluis op de Barlhammerweg.

De VVD heeft inmiddels voor de 3e keer de nodige vragen bij het college ingediend en zal zich kritisch blijven opstellen in het proces of uiteindelijk de Dorpsstraat in Laag-Keppel vanuit algemeen belang voor inwoners en ondernemers, en ook diverse belanghebbenden als hulpdiensten, openbaar vervoer e.d. wel of niet permanent afgesloten dient te worden.

Via de gemeenteraad van Bronckhorst zal de VVD zich volop blijven inzetten voor een zorgvuldig proces en uiteindelijk de meest verstandige besluiten t.a.v. het gebied Laag-Keppel. Wordt vervolgd.