Woningbouwcriteria Bronckhorst

 17 april 2023

Tijdens de politieke tafel op 23 maart jl. werd gesproken over de dilemma’s die we nu
tegenkomen om woningbouwinitiatieven te beoordelen. Om tegemoet te komen aan de
wensen van onze inwoners die in Bronckhorst willen bouwen/wonen moeten deze criteria
worden aangepast.

Het blijkt dat momenteel ongeveer de helft van de ontvangen initiatieven wordt afgewezen(!), waarbij de belangrijkste reden is: te hoge bouwprijscategorie. Met name is dit aan de orde voor stoppende agrariërs, die vrijkomende schuren willen slopen en daarvoor een of meerdere woningen in de plaats willen bouwen. Dit moet dan wel financieel haalbaar en lonend zijn. Daar schort het nu aan. Ons beleid is nu voor deze groep te veel gericht op ALLEEN MAAR woningen voor de prioritaire doelgroep (starters/senioren) en in het prioritaire prijssegment (tot max. 355.000,--, incl, grondkosten). Een welhaast onrealistische opgave, door deze huidige voorwaarden kunnen plannen niet, danwel moeilijk tot uitvoering komen. Dus tijd om de woningbouwcriteria hiervoor aan te passen in accuraat (VAB)-beleid. Dit is hard en snel nodig; zolang de procedures maar blijven vastlopen, blijft ook het probleem van leegstaande schuren met grote kans op ondermijnende activiteiten bestaan!!!


De VVD wil dat we als gemeente goed in gesprek moeten zijn met boeren die willen stoppen met hun agrarische activiteiten en daartoe schuren willen slopen. Zij moeten dan wel een eerlijke kans krijgen om hiervoor in de plaats een of meerdere woningen te kunnen bouwen, die op een realistische (betaalbare) wijze uitgevoerd kunnen worden. Daarbij vinden wij ook dan wonen in het buitengebied toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook voor de mensen met een wat kleinere portemonnee.

Daarom onze oproep:

bekijk elk project met in het achterhoofd deze doelstellingen, realiseer woningen die in de diverse behoeften
voorzien, dit zorgt voor een afwisselend woonaanbod, dat ons buitengebied alleen maar mooier en aantrekkelijker zal maken. Want we hechten uiteraard aan een fraaie inpassing in het bestaande landschap. Met een eerlijke, realistische en daadkrachtige houding de verzoeken van onze bewoners tegemoet treden, oplossingen zoeken en vinden! Woon/bouwinitiatieven, ontwikkeld door de gemeente zullen zich dan in grotere mate moeten richten op de criteria rondom de prioritaire doelgroep en het prioritaire prijssegment.