10 november: avond over woningbouw in Bronckhorst

  8 november 2022

Op 10 november is de beeldvormende avond over woningbouw in Bronckhorst.

Een informatieve avond voor raads-/en commissieleden, mede georganiseerd op initiatief van de VVD.

We worden deze avond bijgepraat over waar wij als gemeente Bronckhorst voor gaan en staan met onze ambities, ons woningbouwprogramma en de projecten die gepland staan en welke initiatieven inmiddels al concreet zijn. Dit in relatie met regionale en landelijke ontwikkelingen.

Ook wordt aan de hand van een bestaande casus getoetst of onze verruimde woonvisie, die we in april 2021 hebben aangenomen voldoet aan onze verwachtingen. We worden meegenomen in het beoordelingstraject van de verplichtingen, obstakels, en natuurlijk ook de mooie uitdagingen en ambities die hierbij aan de orde komen. De dilemma’s worden interactief in de groep aanwezigen besproken.

Kortom: een interessante avond!

De VVD zit er bovenop om te bereiken dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. Om Bronckhorst bruisend te houden en om onze bedrijvigheid (met 15.000 arbeidsplaatsen in onze gemeente) in stand te houden is het belangrijk om te zorgen voor voldoende woningen.

* De VVD maakt in Bronckhorst ruimte om te wonen, ondernemen en leven. 

* De VVD onderschrijft het belang van sterke kernen en buurtschappen, elk met een eigen identiteit.