Beeldvormende avond wonen in Bronckhorst 10-11-2022

 16 december 2022

Een avond, mede georganiseerd op initiatief van de VVD, bestemd voor de raad samen met de afdeling Wonen en RO van de gemeente Bronckhorst.


Het gaat er voor de VVD om dat wij als gemeente het uitgangspunt hebben om zoveel mogelijk te voldoen aan woonwensen van onze inwoners. Wij willen snappen waarom dat soms niet lukt en of dat misschien ermee te maken heeft dat onze verruimde woonvisie toch niet voldoende voldoet.

Daarnaast waren wij ook benieuwd te horen waar het juist goed gaat!! Die voorbeelden zijn er zeker ook.

We werden deze avond bijgepraat over waar wij als gemeente Bronckhorst voor gaan en staan met onze ambities, ons woningbouwprogramma, de projecten die gepland staan en welke initiatieven inmiddels al concreet zijn. Dit in relatie met regionale en landelijke ontwikkelingen. Met name is het nu een goed moment om over de regionale woonagenda bijgepraat te worden, met als waarschijnlijke resultaat een uitwerking/aanvulling daarvan in onze eigen woonvisie.

Deze info komt binnenkort beschikbaar op de website www.bronckhorst.nl/wonen.

 

Hierna kwamen dilemma’s die bij de beoordeling zoals we die nu doen aan de orde: hoe gaat het met prioritering, communicatie, adviseren etc. Dit aan de hand van enkele cases. We werden meegenomen met de te beoordelen stappen en we konden meepraten met de wegingen. Dit dan op een interactieve wijze.

Conclusie van deze avond: het is ingewikkeld om de juiste prioriteiten en afwegingen te maken. Daarom wordt hierover binnenkort nogmaals een interactieve sessie georganiseerd.

 

Ook heeft onze nieuwe wethouder Wonen en RO Emmeke Gosseling, ons meegenomen in hoe zij met onze raad wil gaan optrekken, samenwerken en het gesprek met ons wil aangaan rondom wonen en RO.

 

Kortom: het was een interessante avond, die een vervolg krijgt.

De VVD zit er bovenop om te bereiken dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. Om Bronckhorst bruisend te houden en om onze bedrijvigheid (met 15.000 arbeidsplaatsen in onze gemeente) in stand te houden is het belangrijk om te zorgen voor voldoende woningen.
* De VVD maakt in Bronckhorst ruimte om te wonen, ondernemen en leven. 
* De VVD onderschrijft het belang van sterke kernen en buurtschappen, elk met een eigen identiteit.