Geen Mega windmolens

 21 juni 2021

Mega windmolens zijn niet inpasbaar in Bronckhorst. Het voorstel voor beleidskaders windenergie maakt dat duidelijk en de VVD is daar tevreden over.

Duidelijke en toetsbare spelregels over de plaatsing van windmolens nemen hopelijk de grote ongerustheid onder de inwoners weg. De spelregels scheppen zowel naar de inwoners als naar initiatiefnemers en de provincie duidelijkheid over waar Bronckhorst staat. Zonder eigen kaders krijgen eventuele initiatiefnemers de kaders aangereikt door de provincie en staat Bronckhorst buitenspel.
Als er plannen worden ingediend voor windmolens, dan mogen deze niet hoger zijn dan 150 m tiphoogte. De gebiedsanalyses laten zien, dat in 95% van Bronckhorst zelfs geen plaats is voor deze middelhoge windmolens.

De VVD zal pleiten dat voorstellen voor windmolenprojecten altijd aan de raad moeten worden voorgelegd ter besluitvorming, zodat alle betrokkenen optimaal hun inbreng kunnen hebben en hun argumenten volledig meewegen in de besluitvorming.