Gezonde financiën, investeren in de toekomst

 11 oktober 2021

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de gemeente de financiën goed op orde houdt. Ondanks stijgende kosten van de zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma in beleid om te zetten en om voor de uitvoering ook het geld beschikbaar te stellen.

Na een uitdagende periode van dreigende tekorten en de corona-crisis staat Bronckhorst er in het verkiezingsjaar financieel gezond voor en worden investeringen gedaan voor de toekomst.

De VVD Bronckhorst vindt het belangrijk dat Bronckhorst blijft investeren in de kwaliteit van voorzieningen en de leefomgeving waar onze inwoners direct baat bij hebben. Door sportaccommodaties energiezuiniger te maken, kunnen ze beter zelfstandig beheerd worden door de gebruikers.  De VVD wil investeren in scholen, als schoolbesturen plannen hebben die de kwaliteit van onderwijs verbeteren. De VVD wil investeren in bedrijventerreinen omdat ook onze lokaal gewortelde familie bedrijven investeren in nieuwbouw en uitbreiding.

Zelfs met een investeringsagenda, die voor meer dan 40 miljoen euro aan projecten omvat, vraagt dat om prioriteiten stellen en de juiste keuzes maken. Voor de VVD is het belangrijk dat deze investeringen ten goede moeten komen aan alle inwoners. Ook nieuwe woningbouw moet ruimte bieden voor groei van de vitale gemeenschappen in alle 44 kernen en buurtschappen. Dit zijn de prioriteiten van de VVD bij de behandeling van de begroting voor 2022, om te zorgen voor een sterk Bronckhorst in de toekomst.

Heb je belangstelling voor de begrotingsberaadslagingen van de gemeente; volg het de komende periode via de website www.bronckhorst.nl