Liberale visie op Bronckhorst in 2035

 19 september 2021

Bronckhorst is dit jaar druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente geeft in dit strategische beleidskader een beeld hoe Bronckhorst er in 2035 uit moet zien. De VVD is enthousiast over de inhoudelijke voorbereiding van de visie en vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken worden in de keuzes voor de toekomst. In de “Week van de omgevingsvisie” van 27 september t/m 4 oktober kunnen jong en oud meedoen aan ontwerpateliers, inloopactiviteiten of een bezoek aan een van de stands in de gemeente. De VVD hoopt op een rijke liberale inbreng van inwoners en ondernemers.

In de nieuwe omgevingsvisie brengt de gemeente alle bestaande stragegische beleidskaders voor de fysieke leefomgeving bijeen in een overzichtelijk document. Het moet een eenduidige visie worden op de gewenste ontwikkeling van onze dorpen, buurtschappen en landelijke gebieden tot 2035. Woordvoerder Thea Lusink: ”De VVD vindt het belangrijk dat we duidelijke keuzes maken over onze toekomst, zodat we met elkaar weten waaraan we moeten werken. Er is heel mooi in beeld gebracht wat de identiteit van Bronckhorst is. Een prachtig landschap met een grote variatie aan sterke gemeenschappen in al die dorpen en buurtschappen die samen Bronckhorst vormen. En met een sterke ondernemerscultuur. Het is nu belangrijk om met alle informatie de juiste keuzes te maken. De afgelopen maanden is de organisatie en de gemeenteraad met experts, maatschappelijke organisaties en belangenvertegenwoordigers in werkateliers in gesprek gegaan over de vijf belangrijkse opgaven. Ik hoop dat nu zoveel mogelijk inwoners en ondernemers aan keuzes die we moeten maken hun bijdrage geven”.

De omgevingsvisie moet keuzes maken over vijf strategische opgaven:

In de keuzes die nu worden gemaakt, vraagt de VVD aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties in alle 44 dorpen en buurtschappen en in het buitengebied. De VVD wil een ruime variëteit aan woningkeuzes mogelijk maken voor mensen die in onze gemeente willen blijven of willen komen wonen en werken. Thea Lusink: “Daarnaast geven wij natuurlijk een hoge prioritet aan ruimte voor groei van bedrijven, zowel op de industrieterreinen als op geschikte locaties elders in het buitengebied. Bijvoorbeeld op voormalige boerderijlocaties. Wij willen daar graag investeringen in het landschap aan verbinden. Volgens ons kan het zo nog veel mooier worden in Bronckhorst. We zijn benieuwd naar de ideeën van inwoners en ondernemers”

Doe mee! Houd voor meer informatie het Contact in de gaten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea Lusink, t.lusink@bronckhorst.nl.