Sport hoog op de agenda

  4 juli 2021

Sport scoort hoge ogen bij de VVD. De gemeente Bronckhorst heeft voor het eerst een samenhangende aanpak voor de sport ontwikkeld: de Sportagenda.
Deze Sportagenda stelt heldere prioriteiten voor de investering van 9 miljoen euro in een toekomstbestendig sportlandschap in Bronckhorst. De VVD ziet kansen met deze Sportagenda.

Drie prioriteiten springen er voor de VVD uit:

Versterk organisatievermogen
De Sportagenda is opgesteld in een voorbereidingstraject met sportorganisaties, maatschappelijke partijen en anderen. De VVD vindt het belangrijk om hierop voort te bouwen in de uitvoering van de sportagendapunten. Mooi om te investeren in het organisatievermogen van de sport. Voor de VVD zijn dit zowel verenigingen als andere sportorganisaties. Ook commerciële sportaanbieders kunnen hier een belangrijke rol in spelen, zoals Aerofitt. De gemeente kan hier met de inzet van de combinatiefunctionarissen (die onder andere sportactiviteiten met scholen organiseren) goed op aansluiten.

Eerlijk speelveld
De grootste rol van de gemeente Bronckhorst in de sport is het financieren van binnensportaccommodaties. Buitensport accommodaties zijn in het verleden al verzelfstandigd. Veel binnensportaccommodaties ook, maar niet allemaal. Daardoor is het lastig om op een transparante manier keuzes te maken welke accommodaties voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. In het ene dorp wordt met veel inzet van vrijwilligers en het bedrijfsleven een sporthal gerund terwijl in het andere dorp de gemeente alles betaalt.

De VVD vindt het daarom belangrijk om alle gemeentelijke sporthallen te verzelfstandigen. De route naar verzelfstandiging moeten we neutraal en zorgvuldig onderzoeken. Het is ook logisch om voorafgaand aan verzelfstandiging de gemeentelijke sporthallen eerst te renoveren. Na verzelfstandiging ontstaat de ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap en versterken van de eigen kracht. De VVD roept het College op om ook daarbij gebruik te maken van de expertise en innovatie van particuliere sportleveranciers.

Vernieuwing
In de investeringsagenda voor sport is 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven uit de dorpen. Een goede aanzet tot dit soort initiatieven vormt wat de VVD betreft het plan 'de Meisterkamp, sporten en ontmoeten in Halle'. Een plan dat daadkracht, visie, realisme en toekomstbestendigheid uitstraalt. De VVD vindt het belangrijk dat voor ieder plan een raadsvoorstel komt met een goede onderbouwing van een project. Voor de VVD mag daarbij veel aandacht zijn voor vernieuwing in de sport. Wij hopen dat initiatiefnemers de jeugd betrekken bij de uitwerking van plannen. Zo bouwen we aan een gezond sportlandschap in onze gemeente en regio.