Bronckhorst twee keer zo mooi

  4 februari 2022

Bronckhorst twee keer zo mooi, dat is de titel van de nieuwe omgevingsvisie. Daarmee legt het gemeentebestuur een duidelijke ambitie neer voor de toekomst van ons gebied in 2035. In de commissievergadering van 10 februari heeft de VVD-fractie aangegeven enthousiast te zijn over het nieuwe beleidskader. Woordvoerder Thea Lusink: “Dit is een visie waar de afgelopen jaren met veel passie aan is gewerkt. De ambtelijke organisatie heeft met vele inwoners en belanghebbenden gesproken en gebruik gemaakt van hun waardevolle inbreng. We hebben als raadsleden in de raadswerkgroep constructief samengewerkt. En onze wethouder Willem Buunk heeft ervoor gezorgd dat al die inzichten in een duidelijk verhaal voor Bronckhorst zijn vertaald.”

Voor de VVD is belangrijk dat de omgevingsvisie ruimte maakt voor meer woningen. Die zijn nodig om meer mensen naar de Achterhoek te trekken zodat de vacatures ingevuld kunnen worden. Er komt ruimte voor groeiende bedrijven. De gemeente gaat met boeren samenwerken voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Voor de VVD is belangrijk dat er ook voor de intensieve veehouderijbedrijven ontwikkelingsmogelijkheden blijven.

De omgevingsvisie is opgesteld met een scherp oog voor de identiteit van de 44 dorpen en buurtschappen. Het verhaal draait om de kracht van die gemeenschappen en de tradities die daarbij horen, zoals de wereldberoemde wegraces, het carbidschieten op oudejaarsdag en onze zomertentfeesten. Bijzonder voor Bronckhorst is dat voor inwoners alle basisvoorzieningen op 20 minuten fietsafstand beschikbaar moeten zijn. Dat kan ook in 2035 zo blijven met goed onderhoud van fietspaden en wegen.

Het kinderparlement heeft een goed advies gegeven voor de uitvoering: zorg ervoor dat (speel)voorzieningen in de buurt toegankelijk zijn voor kinderen en volwassenen in een rolstoel.

Met de omgevingvisie verdwijnt een dikke stapel oude beleidsdocumenten naar de prullenbak. Voor inwoners en initiatiefnemers van woningbouw of andere projecten is er nu een duidelijk beleidskader.

De gemeente Bronckhorst heeft nu een beleid waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties optimaal in staat zijn initiatieven te nemen. De gemeente stuurt op duidelijke maatschappelijke doelen en samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze prachtige leefomgeving verbetert. Twee keer zo mooi.

Definitieve besluitvorming volgt in de Raadsvergadering van 24 februari. De VVD zal er voor pleiten dat direct gewerkt wordt aan de uitvoering. De gemeente moet aan de slag met vier omgevingsprogramma’s, zodat inwoners dit jaar nog de eerste resultaten zien van het nieuwe beleid.

Voor meer informatie: klik op de link naar de omgevingsvisie of neem contact op met Thea Lusink: t.lusink@bronckhorst.nl

 

Download 4.10. Omgevingsvisie 2035.pdf