VVD wil meer woningbouw

 20 september 2021

Er is een versnelling nodig in de realisatie van woningen in Bronckhorst. De VVD wil meer woningbouw in Bronckhorst mogelijk maken en wil duidelijkheid over geschikte locaties. Na het vaststellen van de woonvisie in 2019 is er een golf aan woningbouwplannen ingediend bij de gemeente. De VVD is blij dat veel inwoners nu de mogelijkheid hebben hun droom te realiseren met nieuwbouw of door splitsing van een boerderij of andere woning.

De actualisatie van de woonvisie in 2021 maakt ook woningbouw mogelijk voor jonge gezinnen, naast de  mogelijkheden die er al waren voor starters en ouderen. De vraag naar woningen blijft onverminderd groot. De VVD wil daarom een verdere verruiming van het beleid zodat meer woningbouw mogelijk is in Bronckhorst. En de VVD wil dat duidelijk wordt op welke locaties nieuwe bouwplannen aan de slag kunnen. Woordvoerder Thea Lusink: “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen wonen in de kern of buurtschap waar ze vandaan komen of waar ze zich thuis voelen. Daar moeten dus ook woningen kunnen worden gebouwd.”

Extra woningen zijn ook nodig voor de mensen die naar Bronckhorst komen om er te werken. Bedrijven zitten te springen om nieuwe medewerkers. Veel jonge gezinnen hebben door de coronacrisis gemerkt hoe aantrekkelijk het is om de stad te verruilen voor Bronckhorst en de Achterhoek. Hier is uitdagend werk in een omgeving met rust en ruimte voor opgroeiende kinderen. De VVD wil nog dit jaar de verruiming van het woonbeleid Bronckhorst waarbij in alle kernen en buurtschappen ook woningbouw mogelijk wordt maakt voor doorstarters op de woningmarkt.

Wilt u reageren? t.lusink@bronckhorst.nl