VVD wil minimaal 2.500 extra woningen in Bronckhorst

 15 november 2021

Recente onderzoeken wijzen najaar 2021 in dezelfde richting: er is een hoge waardering voor en een grote vraag naar wonen in Bronckhorst. Inwoners en ondernemers geven Bronckhorst een rapportcijfer 8 als gevraagd wordt naar hun tevredenheid voor de woon- en leefomgeving. De spanning op de woningmarkt neemt toe als gekeken wordt naar de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een groeiend aantal banen in de Achterhoek waarvoor geen medewerkers in de regio beschikbaar zijn. Het is reëel om te verwachten dat de huidige trend van de trek van mensen naar de Achterhoek zich doorzet. De VVD wil daarom dat er in Bronckhorst minimaal 2.500 woningen bijkomen tot 2030.

Een rapportcijfer 8 geven inwoners en ondernemers voor hun tevredenheid over hun leefomgeving in Bronckhorst. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente in de voorbereiding op de omgevingsvisie die onlangs aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Ook in het regionale onderzoek AWLO scoort Bronckhorst een 8 in de Achterhoek voor de tevredenheid over de leefbaarheid (zie awlo.nl). De VVD ziet in de mooie cijfers de bevestiging dat er wordt ingezet op de goede prioriteiten. Het grote probleem is de beschikbaarheid van woningen, met name voor jongeren en jonge gezinnen die in hun dorp willen blijven. Daarbovenop komt de trek van mensen naar de Achterhoek; een trend die wordt versterkt door het groeiende aantal vacatures bij de vele bloeiende en boeiende bedrijven in Bronckhorst en elders in de regio. Er zijn meer banen beschikbaar dan er werknemers zijn in de regio.

Het nieuwe woonbeleid heeft sinds 2019 gezorgd voor de gewenste omslag van stilstand naar woningbouw. Woningsplitsing en nieuwbouw zijn mogelijk in Bronckhorst en honderden woningen zijn inmiddels toegevoegd of in ontwikkeling. De actualisatie van het woonbeleid in 2020 heeft gezorgd voor verdere verruiming van de mogelijkheden. Het mikpunt van 600 woningen extra tot 2025 ligt volgens de VVD te laag.

Landelijk is er een behoefte aan 1.000.000 woningen. De VVD wil voor het bepalen van het gewenste aantal woningen in Bronckhorst zowel kijken naar de ontwikkeling van woningmarkt, als naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Daarom pleit de VVD voor een hogere ambitie in de woningbouw, met een aantal van minimaal 2.500 tot 2030. Nu wordt alleen gekeken naar de vraag naar woningen zoals we die kennen van onze inwoners. Van de mensen die afkomen op vacatures bij onze bedrijven valt te verwachten dat een deel ook graag een plek wil vinden in een van onze 44 levendige dorpen of buurtschappen vanwege de hoge tevredenheid over de leefomgeving aldaar.