Introductie aan de Gemeenteraad 24 Jan 2019

Mevrouw de voorzitter, dank voor deze gelegenheid om mijzelf bij de raad te introduceren.

Ik ben 65 jaar geleden geboren in Nijmegen en inmiddels 36 jaar getrouwd met Inge. Wij hebben een zoon en een dochter, beiden zelfstandig, en voorts 2 honden, die een belangrijk deel uitmaken van ons doen en laten.

Na de HBS heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd in Delft. Door de perikelen van de Oliecrisis in 1973 zag ik de toekomst van, en een toekomst in energiebesparing en heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Energievoorziening. Vervolgens militaire dienst en aansluitend 35 jaar in dienst bij Shell in Utilities ofwel in het kort de energievoorziening en water behandeling van rafinaderijen en gasfabrieken.

Naast in Nederland heb ik 15 jaar in het buitenland gewerkt.

Het kennismaken met andere culturen in Azie, Afrika, Amerika en het Midden-Oosten heeft mij steeds aangetrokken. Duidelijk is dit nog steeds het geval, want na mijn pensionering in 2016, hebben we ons gevestigd in Vorden om daarmee op te gaan in de Achterhoekse cultuur.

Bovenliggende drijfveer om naar de Achterhoek te gaan was het landschap en de ruimte om vaak buiten en in de natuur bezig te kunnen zijn met klussen en kleine projecten.  Daarbij was de Achterhoek mij niet onbekend. Door grootouders in Zutphen en Borculo heb ik vaak met mijn ouders de Achterhoek doorkruist. Vorden kende ik van doortocht en de zwanehalsjes die mijn grootvader in de jaren vijftig op de Solex ging halen. De Solex, die overigens nog in mijn bezit is, geeft een band met Vorden, maar ook de Daf van mijn vader waarin we toen rondtoerden. Als afstammeling van Nijhoff's die eeuwen nabij Aalten hebben gewoond, begrijpt U dat ik mij in deze omgeving prima thuisvoel.

Dat als enige historisch perspectief. Nu hoe ik tegen dingen aankijk.

Over het algemeen naar saksische volksaard: "eerst maar eens kieken wat er van kump". Belangrijk voor mij is om dingen zelf te kunnen doen, zonder betutteling of een overdaad aan van buiten opgelegde regels, maar WEL rekening houdend met anderen en de omgeving onder het welbekende motto "wat gij niet wilt dat U geschiedt doet dat ook een ander niet". Vandaar mijn keuze voor een liberale partij, die initiatief stimuleert en ondersteunt en niet voor centraal gestuurde systemen, die menen het beter te weten dan het volk. Dat loopt uiteindelijk spaak. Met als voorbeelden de huisvesting in Nederland en het gezondheidszorgstelsel.

Om iets tot stand te brengen is de kennis en ervaring van alle betrokkenen nodig, van hoog tot laag. Herkenning van inbreng creeert draagvlak, daar ben ik van overtuigd.

Als iets niet bevalt, kan men gaan klagen, maar ook proberen om er iets aan te doen, of nog beter om het te voorkomen. Dat is mijn drijfveer om commissielid te worden.

Ik hoop mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten bij de meer technische zaken, dat zal u niet verbazen, zoals energietransitie, het reststoffen beleid, wonen, ruimtelijke ordening en economie. Met mijn achtergrond in energievoorziening en met name de systemen die nodig zijn om zonder storingen te leveren zoals de mensen gewend zijn en mogen verwachten in Nederland wil ik graag bijdragen.

De energietransitie heeft op dit moment nog vaak het kararakter van wat er allemaal moet en wat er in de toekomst gaat kunnen. Maar het moet ook NU te doen zijn en gedaan worden. Te weinig mensen realiseren zich dit bij het formuleren van doelstellingen, waardoor het niet kunnen halen ervan om de hoek ligt. Beter kleinere stappen en successen, dan in het groot falen.

Tot zover enige achtergrond van mij. De rest zult u in de toekomst te weten kunnen komen. Ik zie uit naar een goede samenwerking met de raad, het college en het ambtenaren corps.