Wie is Thea Lusink?
Ik ben al heel wat jaren inwoonster van Bronckhorst. Met veel plezier woon ik in buurtschap Bekveld, samen met ondernemer Paul. Onze drie volwassen kinderen komen nog geregeld in Bronckhorst, voor hun vrienden en favoriete voetbalclub PAX.
Naast de politiek ben ik werkzaam in de GGZ, waar ik direct ervaar wat de praktische consequenties zijn van de politieke beslissingen.

Waarom ben je politiek actief bij de VVD?
Als liberaal is de VVD mijn partij.
Haar uitgangspunten:
*Vrijheid
*Verantwoordelijkheid
*Verdraagzaamheid
*Sociale rechtvaardigheid
*Gelijkwaardigheid
Zijn voor mij de kernwaarden in het leven, daarmee ben ik opgegroeid en daarmee hebben wij ook onze kinderen opgevoed.
Als gemeenteraadslid kun je het verschil maken. Veel zaken worden vanuit Den Haag naar de gemeenten overgeheveld. Actueel hierbij is het sociaal domein, waarvan de gedecentraliseerde uitvoering inmiddels in gang gezet is en een positief resultaat laat zien. Toch is het belangrijk om bij dit dossier goed de vinger aan de pols te houden, we hebben hier te maken met de kwetsbaren uit onze samenleving en daar moeten we voor de volle 100% voor gaan.
Daarnaast komt de nieuwe Omgevingswet eraan, ook zo’n actueel, omvangrijk en cruciaal dossier waarin wij mede kunnen bepalen, hoe wij met z’n allen willen dat de gemeente Bronckhorst er uit gaat zien.

Je steekt erg veel tijd in de lokale politiek van Bronckhorst, waarom?
Je bent heel concreet bezig met zaken die je gemeente en je eigen omgeving raken. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Dat betekent wel dat je wekelijks zo’n 15 - 20 uur hier druk mee bent.

Je vindt het verkiezingsprogramma van de VVD Bronckhorst het beste van alle partijen, maar waarom is het het beste?De ambities:
* Toplocatie van de Achterhoek
* Een goede plek voor jongvolwassenen
* Zelfregie op zorg
Spreken mij als liberaal aan. Het zijn goede thema’s die wij, samen met de burgers van Bronckhorst zullen moeten gaan oppakken en vorm geven. De VVD wil bouwen aan een gemeente die klaar staat voor haar inwoners en ondernemers.

Je gaat voor een nieuwe termijn als gemeenteraadslid, waarom wil je doorgaan?
Er is nog veel te doen, de VVD wil in 2022 veel bereikt hebben. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Daarnaast bestaat onze kandidatenlijst uit een hechte club van enthousiaste, hardwerkende en liberale mensen, allen met hart voor de zaak, die Bronckhorst heet. Daar wil ik graag deel van uitmaken.

Wat ga je anders doen als je voor een volgende termijn wordt gekozen als gemeenteraadslid?
Nog meer naar de burgers luisteren en hen op het juiste moment betrekken, niet als zij nauwelijks inspraak meer hebben. Voor hen doen we dit prachtige werk immers!